THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Monday, March 30, 2009

Ku Berlari

Ku Berlari (Firdaus, Cat Farish dan Akbar)

Takku berhenti ku kejar mimpi
Ku langkahkan kaki ini
Di hangat mentari pagi
Ku syukuri hari ini
Aku masih berdiri
Dan aku tinggalkan
Masa kelabu

Dan aku mulakan jalannya kerana-Mu
Semangat optimis diri
Jalan hari dengan pasti
Selama jantung berdetak
Selama itu ku takkan berhenti
Berlari wujudkan mimpi
Terus berlari
Agar hidup ini bererti

Terjatuh bangkit aku kembali
Susah payah aku tak peduli
Kerana aku hidup hanya sekali

Dengarkanlah teman seloka hiburan
Tak perlulah kita asyik nak berlawan
Kita semua kawan tak boleh berlawan
Jika kita renggang kita ketinggalan
Bebaskan dirimu dari dibelenggu
Teruskan langkahmu ayuh kita maju
Mari bersamaku nyanyi lagu ini
Jangan difikirkan rasa yang di hati
Semua itu hanya di mindamu
Tak perlu kau sangsi tak perlu kau ragu
Segala-galanya pasti kan berlalu
Mentari kan muncul mendung kan berlalu

Suka duka perkara biasa
Kita pasti lalu bezanya pada waktu
Bila berlari kenalah berstrategi
Jangan ikut hati
Ikut hati nanti mati
Biarlah terlambat atau jalan cermat
Pelan-pelankanlah jangan sampai otak penat

Sentiasa bawa diri, hati-hati
Hari-hari bawa erti pada diri
.............................
Bersyukurlah masih lagi bernyawa

Refleksi 3

Untuk refleksi seterusnya, berikut adalah soalan-soalan yang perlu dibincangkan bersama. Soalan-soalan ini menuntut anda memikirkan pengalaman yang telah dilalui pada semester ini yang berkaitan dengan pembelajaran atas talian menggunakan Moodle (ADEC). Soalan-soalan ini adalah amat penting kerana ianya akan membantu anda sebagai seorang guru yang juga akan menggunakan pembelajaran atas talian dengan murid-murid anda suatu hari nanti.

1- Apakah ciri-ciri dan kemahiran yang ada pada anda membolehkan anda mengawal proses pembelajaran anda secara atas talian?

2- Apakah bahan atau sumber yang perlu disediakan oleh tutor/pensyarah supaya anda boleh mengawal proses pembelajaran anda atas talian?

3- Apakah perkara-perkara yang perlu dibuat oleh seorang guru untuk membantu murid meningkatkan kawalan proses pembelajarannya secara atas talian?

Jawapan:
1- Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru untuk mengawal proses pembelajaran atas talian ialah sentiasa peka dengan perkembangan perisian terkini yang boleh memudahkan cara penyusunan nota yang ingin di 'upload'.

2- Bahan atau sumber yang perlu dibuat oleh seorang guru untuk membantu murid meningkatkan kawalan proses pembelajaran secara atas talian ialah nota-nota yang berkaitan sebelum tajuk tersebut di ajar supaya pelajar dapat membaca dan meng'explore' sendiri perisian yang ingin dipelajari. Pautan-pautan yang berkaitan perlu juga dimasukkan untuk pelajar membuat rujukan.

3- Perkara-perkara yang perlu dibuat oleh seorang guru untuk membantu murid meningkatkan kawalan proses pembelajaran secara atas talian ialah memastikan setiap murid mengambil bahagian dengan menganalisis kekerapan murid memberi maklum balas terhadap topik-topik yang dibincngkan.

Refleksi 2

Ramai yang mengatakan guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah kerana mereka belum bersedia. Sekiranya anda ditempatkan di sekolah Bestari, apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah?

Jawapan:

Pertama sekali saya akan datang ke sekolah tersebut sebagai guru baru. Sebagai orang baru, saya tidak mempunyai banyak ruang dan peluang untuk memberi pendedahan kepada para guru di sekolah agar membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT di sekolah. Oleh itu, pembudayaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlulah bermula daripada diri saya sendiri. Peningkatan dan penurunan prestasi pelajar perlu saya analisis kerana tidak semestinya dengan menggunakan ICT, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi sempurna. Kepelbagaian kemampuan murid memerlukan guru mengaplikasi ilmu pedagogi dengan kaedah yang pelbagai. Segala kelemahan menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu diperbaiki dari semasa ke semasa hingga mencapai tahap yang optimum.

Setelah beberapa lama, saya yakin ada peningkatan dalam prestasi pencapaian pelajar kerana dengan menggunakan ICT, semua gaya pembelajaran dalam dirangkumkan seperti gaya pembelajaran audio, gaya pembelajaran visual, gaya pembelajaran kinestetik dan lain-lain. Secara tidak langsung, peningkatan ini dapat membuka mata guru-guru lain untuk melihat keberkesanan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Jika diberikan peluang, saya akan berbincang dengan pengetua sekolah untuk mengadakan satu program berbentuk seminar dan bengkel untuk guru-guru tentang kepentingan pembudayaan ICT di sekolah. Cadangan saya ini akan disokong dengan bukti iaitu peningkatan pencapaian pelajar yang telah saya analisis sebelumnya. Mungkin tidak semua guru yang akan terlibat dalam program ini memandangkan kos untuk mengadakan program seperti ini adalah sangat besar dan memerlukan prasarana yang lengkap. Guru-guru yang terpilih ini nanti akan membentuk satu team pakar ICT untuk membantu guru-guru lain dalam membudayakan dan memaanfaatkan sepenuhnya perkakasan ICT yang ada di sekolah.

Refleksi 1

Apakah transformasi yang perlu dilalui oleh seorang guru supaya dapat mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad 21 (Sila baca sendiri apa yang dimaksudkan dengan kemahiran abad 21)?

Jawapan:

Generasi yang mempunyai kemahiran abad 21 adalah satu generasi PEMIKIR yang sentiasa dahagakan pengetahuan, bukan generasi yang berminda kosong dan sentiasa mengharapkan sesuatu dari luar untuk mengisi kekosongan tersebut semata-mata (Rujuk Entri: Pemikiran Alternatif Tentang Pembelajaran (Last), perenggan kedua terakhir). Generasi pemikir adalah generasi yang mempunyai imaginasi yang cemerlang dan kreatif, berfikiran terbuka, pro-aktif, sentiasa mencabar diri sendiri dan berperadaban.

Dalam konteks Negara Malaysia, generasi PEMIKIR ini hendaklah memenuhi kriteria individu seperti yang telah digariskan dalam Falsafah Pendidikan Negara iaitu individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. (Rujuk Entri: Falsafah Pendidikan).

Untuk membina generasi PEMIKIR yang sihat jasmaninya, terkawal emosinya, sejahtera rohaninya dan tinggi nilai inteleknya, maka guru pada hari ini perlu melakukan transformasi dari segi pengurusan kendiri guru dan juga kaedah pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu meninggalkan kaedah tradisional 'chalk and talk' yang berpusatkan guru sebaliknya menggunakan kaedah yang berpusatkan pelajar seperti kaedah perbincangan, kaedah penerokaan, kaedah cuba gagal dan kaedah-kaedah lain yang sesuai. Dari segi pengurusan kendiri, guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu semasa terutamanya dari segi teknologi maklumat seiring dengan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar agar guru dapat mendidik pelajar sesuai dengan zaman mereka.

Bagaimana mungkin MANUSIA PEMIKIR dapat dilahirkan jika 'rahim' tempat tumbesarannya tidak mempunyai zat yang cukup untuk dia menghadapi kehidupan di luar rahim? Begitu jugalah dengan sekolah yang merupakan 'rahim' tempat menghasilkan generasi PEMIKIR dan guru-guru merupakan sumber zat ilmu yang diperlukan. Tempang metod pengajaran, tempang jugalah hasil pembelajaran yang diperolehi. Biarpun setinggi mana ilmu yang hendak disampaikan, tanpa kaedah yang menarik, pelajar akan cepat bosan. Apalagi untuk mendidik manusia pemikir, bukan tugas mudah. Guru terlebih dahulu kena bertindak sebagai seorang PEMIKIR!

Guru perlu bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka mengubah kefahaman dan menjadikan mereka berkebolehan untuk belajar. Ia melibatkan usaha mencari dan mengenalpasti salah tafsiran pelajar terhadap pelajaran yang diajar, mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakan pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka (Ramsden, 1993; Trigwell, Prosser & Lyons, 1997). Tegasnya, pelajar dibentuk supaya dapat berfikir secara kreatif dan kritikal. Mereka bukan sekadar dapat berhujah tetapi juga mencipta sesuatu idea yang baru dan bernas.

Guru pula berfungsi sebagai pemangkin dan pembimbing bagi pelajarnya membuka jendela demi jendela agar alam yang luas ini kelihatan di mata dan di hati mereka dengan sejelas-jelasnya (Wan Zah, 1997). Alam ini dengan segala isinya merupakan 'buku terbuka' bagi manusia di samping Al-Quran untuk mengambil pengajaran dan teladan.

Aspek pembelajaran dan pengajaran yang penting dipertimbangkan untuk membina generasi yang mempunyai kemahiran abad 21 ialah:

1.Pembelajaran yang perlu dititikberatkan ialah kualiti kefahaman seseorang pelajar bukan kuantiti maklumat yang dapat mereka curahkan. Ini bererti pembelajaran harus difikirkan sebagai kualiti dalam cara seseorang mengkonsepsikan sesuatu. Pembelajaran yang bersifat mendapatkan fakta dan prosedur semata-mata seharusnya tidak diterima sebagai hasil daripada proses pendidikan.

2.Berkaitan dengan perkaratas, proses dan hasil pembelajaran adalah dua perkara yang bersepadu. Pelajar sentiasa belajar sesuatu. Ini bermakna pelajar tidak seharusnya diajar kemahiran belajar yang terpisah daripada bahan pembelajaran dan konteksnya.

3.Usaha meningkatkan pembelajaran bermakna mewujudkan hubungan di antara pelajar dengan bahan pembelajaran.

4.Usaha meningkatkan pembelajaran memerlukan pemahaman dari perspektif pelajar.

Guru perlu menjadi mu'allim, muaddib dan mursyid kepada pelajar, membimbing pelajar mencipta perubahan dan kemajuan serta tidak lagi melihat Barat sebagai kiblat kemodenan. Guru perlu sentiasa menanam doktrinisasi ke dalam minda pelajar bahawa kita mempunyai acuan kemajuan kita sendiri iaitu acuan keIslaman dan acuan ketimuran. Seharusnya teknologi tinggi yang dikagumi manusia hari ini perlu digunakan oleh para guru dengan sentuhan keTuhanan agar teknologi itu tidak membinasakan.

Bagi seorang pelajar, guru adalah segala-galanya. Segala tingkah-laku guru, tutur bicara guru, dan apa sahaja tentang guru dengan mudah akan menjadi ikutan pelajar. Oleh itu guru perlu menyerap nilai dan kemahiran abad 21 ke dalam diri dan jiwanya terlebih dahulu. Bukan setakat nilai seperti daya juang dan daya saing yang tinggi, sebaliknya nilai-nilai keIslaman dan keterikatan dengan Allah juga perlu diterapkan. Tanpa nilai tersebut, tidak seimbang generasi pemikir yang dibentuk dan tidak tercapai hasrat pendidikan negara.

Pemikiran Alternatif Tentang Pembelajaran (Last)

Contoh kedua dipetik daripada kajian Pramling dan Mardsjo (1994). Satu kes dalarn kajian ini mengenai seorang guru sekolah rendah (juga di Sweden) berhasrat untuk mengajar tentang simbol dan makna simbol kepada muridnya. Guru ini berharap di akhir pengajaran, muridnya akan mernpelajari bahawa terdapat pelbagai jenis simbol yang mempunyai pelbagi makna dan makna ini pula terbentuk daripada persetujuan ramai. Dalam pengajaran ini, guru menggunakan simbol yang berkaitan dengan cuaca.

Bagi memulakan pengajaran, guru meminta murid membuat simbol-simbol yang melambangkan berbagai keadaan cuaca seperti hari panas, hujan, mendung, rebut petir dan lain-lain. Murid dalam kelas ini sudahpun diajar tentang jenis-jenis cuaca dalam kelas yang lalu. Lukisan yang telah siap, digantung di setiap penjuru kelas dan murid diminta berbincang di antara satu dengan lain tentang simbol yang dihasilkan – kebanyakan simbol mempunyai persamaan, namun ada juga yang arnat berbeza.

Mereka perlu berbincang mengapa simbol itu dilukis sedernikian dalam hubungannya dengan cuaca yang diwakili oleh simbol tersebut. Mengapa ada simbol yang mudah difahami dan sebaliknya. Pada masa yang sama, mereka membandingkan simbol-simbol yang dilukis dengan simbol yang dipaparkan oleh televisyen dan yang tercetak di dalam buku teks.

Di akhir pengajaran ini, para penyelidik ini rnendapati simbol yang dilukis oleh murid berdasarkan pengalarnan mereka sendiri telah menimbulkan kesedaran murid itu tentang makna simbol tersebut serta tanggapan orang lain terhadapnya. Simbol yang dianggap remeh rupanya mempunyai pelbagai makna. Daripada aktiviti ini, irnaginasi pelajar dicungkil dan dibangunkan. Di samping itu, ia memaparkan akan
wujudnya kepelbagaian pengalaman dan makna yang amat penting dikongsi bersama agar pemikiran tidak jumud tetapi luas terbuka. Jika dibandingkan dengan pengajaran tradisional, biasanya simbol-simbol yang ada atau standard ditunjukkan dan diterangkan kepada murid dengan tujuan murid mempelajari simbol itu sahaja,
seolah-olah simbol itu sudah cukup sempurna dan maknanya serupa bagi semua orang.

Demikianlah dua contoh bagaimana konsep pembelajaran alternatif ini dapat dilaksanakan dalam bilik darjah, Ia tidak berlandaskan kepada satu formula yang rigid, tetapi apa yang mengisi konsep tersebut adalah keinginan yang mendalam untuk melahirkan PEMIKIR yang merupakan GOLONGAN YANG AMAT DIPERLUKAN DI ABAD KE 21. Konsep ini menolak sebarang pengajaran yang menyimpang daripada matlamat asal ini. Misalnya, jika pengajaran itu lebih cenderung ke arah mendapatkan jawapan daripada
memahami kesukaran murid dalam menyelesaikan masalah matematik sepertimana yang dipaparkan oleh Lundgren (dipetik daripada Saljo, 1982,m.s.42) berikut:

Teacher:

Geoffrey:

Let us see how you proceed. It's great

Yes, you have not done that much calculating here 14 x 13

Hmm

How do you start.

Start with four times three. Hmm, is it?

Eigh ... eb

What is it?

Let me think.

Four times three. What is two times four? Seven tee ... Thirteen.

What is two times four?

It's eight

Hmm, three times four? Thirteen. Nup, it's fourteen.

No, think now, you have eight plus four, what is it then? Do you work carefully?

Yes, what is it?

Eight plus four?

Eightplusfour is eb, eb ... nine, ten, eleven, twelve. What is three times four?

I don't know.

It will also be twelve, eh? Yeah, well.

KESIMPULAN

Pengajaran dan pembelajaran adalah dua aspek penting yang dapat rnenentukan mutu pendidikan atau rnanusia yang dihasilkan. Walaupun keberkesanan pengajaran pembelajaran terletak pada berbagai faktor, namun kertas ini berpendapat, konsep yang jelas dan menjurus ke arah pembinaaan manusia berfikir merupakan titik tolak kejayaan sesuatu pengajaran. Urnpama menaiki kereta, walau secanggih mana kereta yang dipandu, tapi jika pemandunya tidak pasti apakah destinasi yang hendak dituju, maka dia mungkin berakhir di suatu tempat yang tidak diingini olehnya. Justeru, setelah rneninjau beberapa konsep dan teori pernbelajaran dan pengajaran yang ada, maka konsep pernbelajaran alternatif dikenalpasti sebagai suatu konsep yang proaktif dan sesuai untuk diadaptasikan di alaf baru ini. Ia berupaya mernbawa pelajar meneroka alarn yang luas ini dan rnencungkil intipati yang tersirat di dalamnya. Pada masa yang sama, menyemai semangat bekerjasama serta rnenghargai
pengalaman dan pengetahuan orang lain. KONSEP INI RNELETAKKAN MANUSIA SEBAGAI INSAN YANG AKTIF DAN SENTIASA DAHAGAKAN PENGETAHUAN, BUKAN INSAN YANG PASIF – YANG BERMINDA KOSONG DAN SENTIASA MENGHARAPKAN SESUATU DARI LUAR UNTUK MENGISI KEKOSONGAN ITU.

Usaha untuk memperadabkan manusia bukan bergantung kepada peralatan yang berteknologi tinggi sernata-rnata. Kefahaman yang jelas tentang pengajaran dan pembelajaran mengatasi segalanya. Melalui kefahaman ini barulah mungkin satu gagasan tindakan dapat disusun sesuai dengan matlamat pendidikan Negara. Maka,
usaha memupuk kefahaman yang benar tentang pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting dalam kita menghadapi cabaran pendidikan di alaf baru.

Corat-Coret Bengkel Latihan Mengajar

Alhamdulillah semalam kami telah selesai melalui Bengkel Latihan Mengajar sehari suntuk. Langkah disambut dengan wajah-wajah ceria bakal ustaz dan ustazah yang telah memenuhi Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Semuanya kemas berpakaian seperti seorang guru. Bakal-bakal ustaz nampak segak berkemeja dan bertali leher, tidak ketinggalan songkok hitam melengkapkan imej seorang ustaz. Bakal-bakal ustazah pula anggun dalam balutan baju kurung dan jubah serta kebanyakannya bertudung labuh, memenuhi tuntutan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, pemandangan yang tidak diketahui adakah ditemui lagi selepas ini di tempat lain...Wajah bakal-bakal ustaz

Majlis dimulakan dengan nasyid Asmaul Husna seterusnya lagu Universiti Malaya. Rata-rata menyatakan rasa sebak sebab inilah saat-saat akhir kami bergelar pelajar Universiti Malaya sebelum menamatkan pengajian pada bulan depan dan melalui Latihan Mengajar selama 10 minggu berikutnya. Pastinya seribu satu cabaran menanti di hadapan. Tetapi lagu Univeriti Malaya telah menghidupkan semangat kami untuk terus optimis dalam bidang ilmu.

UNIVERSITI MALAYA

Universiti Malaya
Kebanggaan kita semua
Bertambah para ilmuan
Di pelbagai lapangan

KAMI BERTEKAD DI HATI
MENCAPAI CITA MURNI
Tradisi kecermelangan
Menepati wawasan

DI SINI KAMI SEDIA BERBAKTI
TERUS BERINOVASI
KAMI HARAPAN GENERASI MUKA
TERAS NUSA DAN BANGSA

Varsiti kesayanganku
Sungguh banyak jasamu
Mendidik insan mulia
Berilmu berbudaya

Selesai menyanyikan lagu Universiti Malaya, kami menyanyikan pula lagu 'Kami Guru Malaysia'. Saya tidak menyangka, jika beberapa waktu dahulu saya hanya melihat dan mendengar cikgu-cikgu saya di sekolah menyanyikan lagu ini, tapi hari ini saya pula yang akan menyanyikannya. Dulu sewaktu zaman persekolahan, pernah juga saya menghafal lagu ini dan sering menyanyikannya sewaktu bermain masak-masak bersama kawan-kawan di bawah rumah. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang hit di bibir saya tika itu, mungkin kerana rentaknya yang penuh semangat. Namun apalah seorang kanak-kanak faham maksud besar dan mendalam di sebalik bait-bait yang dinyanyikan.

Hari ini, saya akan menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan kerana beberapa waktu lagi saya akan memikul amanah sebagai seorang guru, mendidik anak bangsa, melakar tamadun ummah. Namun nyanyian saya tidak sampai ke penghujung, jiwa saya dilanda sebak yang teramat hingga sesak dada saya menahan air mata yang mula bergenang daripada turun ke pipi. Lagu ini benar-benar menyentuh jiwa saya...

KAMI GURU MALAYSIA

Kami Guru Malaysia
BERIKRAR DAN BERJANJI
MENDIDIK DAN MEMIMPIN
PUTRA PUTRI NEGARA KITA

Pada Seri Paduka
Kami tumpahkan setia
Rukun Negara kita
Panduan hidup kami semua

Di bidang pembangunan
Kami tetap bersama
Membantu membina
Negara yang tercinta

AMANAH YANG DIBERI
KAMI TAK PERSIAKAN
APA YANG KAMI JANJI
TUNAI TETAP KAMI TUNAIKAN


Penuh penghayatan

Tugas guru bukan mudah. Di luar sana guru bukan setakat berdepan dengan cabaran mendidik pelajar, tetapi guru juga berdepan dengan cabaran golongan guru yang menjadi guru kerana tuntutan pekerjaan, bukan atas kesedaran untuk mendidik anak bangsa, dan golongan ini bukan sedikit.

Kami juga ditekankan untuk mengotakan janji kami untuk menjadi guru yang dedikasi, janji kepada Universiti Malaya yang telah menyediakan prasarana yang cukup lengkap untuk mendidik bakal guru, akan dijulang nama Universiti sebagai institusi yang melahirkan guru-guru berkualiti. Juga janji kepada Negara Malaysia yang telah mengamanahkan tugas mendidik anak bangsa di pundak para guru, akan dijulang nama Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu.

Satu yang tidak disebut, paling utama ialah janji kita kepada Allah. Setiap amanah akan disoal di hari Akhirat kelak. Tidak semua orang diberi peluang mengutip pahala sebagai seorang guru. Bayangkan seorang guru itu, pahalanya berlipat kali ganda apabila ilmu yang dicurahkan terus-menerus disampaikan dari satu generasi ke satu generasi. Setiap manfaat yang diperolehi oleh orang lain daripada ilmu yang telah di ajar oleh guru, sang guru beroleh pahala. Bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk berada di jalan ini.

Namun harus di ingat, tugas kita bukan setakat pindahkan ilmu dan pelajar muntahkan pada kertas peperiksaan, atau mengajar untuk menghabiskan silibus. Wahyu pertama yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu telah memberikan kita garis panduan, 'Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan'. Pertama sekali tugas guru adalah kenalkan pelajar kepada Penciptanya (makrifatullah), bukan makrifatus sekolah!

Pelajar seharusnya di didik untuk menyerap nilai ke dalam diri, ke dalam hati. Zaman sekarang begitu mencabar dengan proses globalisasi langit terbuka, dunia tanpa sempadan yang hakikatnya merupakan proses penaklukan Barat terhadap dunia. Kebenaran bercampur aduk dengan kebatilan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dua perkara ini semakin sukar untuk dipisahkan. Tugas para guru untuk mendidik pelajar menilai yang benar dan yang batil semakin sukar dan mencabar. Hari ini telah membuktikan, tanpa pedoman nilai dan tunjangan akhlak, teknologi telah membinasakan manusia pada hari ini.

Pendidikan pada hari ini hanya mementingkan akal dan meminggirkan hati dan kalbu. Akhirnya lahirlah generasi yang mantap akal fikirnya tapi gersang jiwanya, itulah manusia yang tidak manusiawi. Bukan generasi sebegini yang kita harapkan untuk mengimarah bumi sebaliknya yang kita harapkan daripada pendidikan ialah generasi RIJAL dalam bentuk yang holistik dan komprehensif, umpama ungkapan Asy-Syahid Sayyid Qutb, Jiil Al-Quran.

Wahai para guru, kembalilah kepada Islam. Tidak ke mana kita tanpa Islam. Didiklah anak-anak bangsamu, rijal ummahmu dengan limpahan kasih sayang, sambil menginsafi tangan kitalah penentu gemilang atau terbuangnya Islam di masa hadapan. Apa senjatamu menghadapi semua ini? Itulah DOA. Berdoalah kepada Allah, doakan anak-anak bangsamu, doakan rijal ummahmu...doakan semuanya...kerana Tuhanmu Maha Mendengar.

Friday, March 27, 2009

Sahabat Itu Anugerah Allah

Hari ini (Jumaat, 27 Mac 2009)merupakan hari yang penuh ujian buat saya...Bila diri tidak diletakkan pada arus yang betul (arus alpha) pelbagai kesilapan boleh berlaku. Mungkin juga semua ini kifarah dari Allah...namun bersyukur pada-Nya, dalam keras mehnah-Nya, dikurniakan juga belai rahmat-Nya dengan kehadiran seorang sahabat yang sangat memahami situasi saya tika ini..

Itulah dia Hidayah(Dayah), teman serumah saya yang sama-sama menghuni Rumah Balqis...

Bermulanya cerita apabila hujan turun dengan lebat ketika saya perlu keluar rumah untuk menghantar tugasan Fiqh Al-Mu'amalat yang belum siap sepenuhnya. Sebelum hujan turun, Dayah telah menawarkan diri untuk menghantar saya ke Akademi Pengajian Islam dengan menaiki motosikal. Hari semakin gelap tapi tugasan saya masih lagi belum siap. Dayah yang telah selesai bersiap menawarkan dirinya sekali lagi untuk menaip tugasan saya sementara saya pula mula bersiap. Terasa ragu-ragu juga untuk saya mengatakan 'ya' pada mulanya. Hati saya berkata, "Eh, boleh ke Dayah ni baca tulisan Arab? Dia kan ambik engineering?" Tapi akhirnya saya bersetuju juga dan buku pun bertukar tangan. Sambil-sambil bersiap, saya menjeling-jeling Dayah yang sedang menaip...

Selesai bersiap, saya mengambil alih tempat Dayah untuk menaip. Jam menunjukkan pukul 4:30 petang dan saya perlu menyerahkan tugasan tersebut di bilik pensyarah sebelum berakhirnya masa pejabat!

Sekali lagi Dayah menawarkan pertolongan, "Biar Dayah baca, pastu akak taip. Cepat sikit." Katanya. Sekali lagi saya dilanda ragu-ragu, "Eh, boleh ke Dayah ni nak baca tulisan Arab? Kang nanti saya plak yang tak faham apa dia sebut. Macam mana nak taip?" Tetapi saya tetap mengatakan 'ya' kepada Dayah kerana keadaan saya memang sangat kritikal ketika itu.

Sambil Dayah membaca, saya menaip...Ingin hati saya menungkapkan kepada Dayah, 'Tak sangka bakal jurutera mahir juga berbahasa Arab!' Tapi suara itu hanya terpendam dalam hati saya kerana tidak mahu melengahkan masa walau sesaat, masa semakin suntuk.

Akhirnya lebih kurang pukul 4:40 petang, tugasan Fiqh Al-Mu'amalat berjaya disiapkan oleh seorang bakal guru dan seorang bakal jurutera. Subhanallah! Hujan semakin lebat, kilat dan guruh berselang-seli seolah-olah tidak mahu memberi peluang kepada warga kota untuk melangkah keluar rumah. 'Duummm!!!' Tiba-tiba berdentum bunyi guruh menyebabkan bekalan elektrik di rumah kami terputus. Hati saya bersyukur kerana bekalan elektrik terputus setelah tugasan saya disiapkan, dengan bantuan Dayah. Dalam keadaan gelap dan kelam-kabut, kami berusaha mem'binding' tugasan tersebut menjadikannya satu buku. Setelah selesai....,"Alamak, terbalik pulak. Kalau tugasan Bahasa Arab, kena binding sebelah kanan, tak macam tugasan yang guna tulisan rumi." Saya memberitahu dayah. Kami pun berusaha membuka balik selotep dan dawai kokot dalam keadaan nampak tak nampak. Setelah selesai tugas tersebut, kami mula mem'binding' balik. "Alamak, dawai kokot habis pulak. Macam mana nak cari dalam gelap ni?" Tak dapat digambarkan perasaan saya ketika itu, sangat-sangat genting. Akhirnya saya memujuk diri, "Tak apalah, kita guna je apa yang ada."

Keadaan di luar masih lagi menggerunkan. Suasana ribut seperti ini memang tidak selamat untuk bermotosikal, lantas saya mengambil keputusan untuk menuju ke Akademi Pengajian Islam dengan menaiki teksi. Demi satu amanah, saya cekalkan hati untuk menghadapi cuaca buruk di luar. Dayah juga menuruti langkah saya. "Dayah nak pergi mana?" Soal saya. "Temankan akak lah" Jawabnya selamba. "Tak pe je pergi sorang, lagipun naik teksi." Saya menolak pelawaan Dayah. "Kesian plak akak kena pergi sorang-sorang. Dah la hujan lebat ni." Dayah membalas. Kata-kata Dayah membuatkan saya betul-batul terharu, dia menawarkan pelbagai pertolongan sedangkan tugasan saya ini tiada kaitan langsung dengan dirinya. Semoga Allah membalasnya dengan kejayaan Dayah di dunia dan di akhirat. Amin...

Cerita tidak terhenti setakat itu...Sampai di tepi jalan, satu bayang teksi pun tak nampak. Kebetulan jalan tempat kami menunggu teksi itu dipenuhi lopak air, beberapa kali terpaksa berundur ke belakang untuk mengelak simbahan air daripada kereta yang lalu di situ...Saya melihat Dayah, kesian Dayah terpaksa bersusah-susah kerana saya...

Tidak berapa lama selepas itu, bas awam (RapidKL T632) yang melalui Universiti Malaya tiba. Untuk menjimatkan masa, kami menaiki bas tersebut dan mengambil teksi di Stesen Universiti untuk ke Akademi Pengajian Islam. Hujan masih lagi mencurah-curah, kami sempat melihat kemalangan di kawasan Vista Angkasa. Kemalangan tersebut mungkin kerana hujan yang terlalu lebat dan jalan raya menjadi licin menyebabkan kereta hilang kawalan.

Sampai di Stesen Universiti, jalan raya telah menjadi kuning! Banjir kilat beserta lumpur. Kami terpaksa melompat keluar dari perut bas untuk memijak kawasan yang lebih tinggi dan menuju ke tempat perhentian teksi. Terpaksa juga meredah banjir yang sangat deras. Sampai di tempat perhentian teksi, satu teksi pun tidak ada, sesuatu yang luar biasa! Hati saya mula beristighfar, teringat-ingat perbuatan saya yang mengundang dosa. Mungkin ini kifarah dari Allah.

Selepas dapat menahan sebuah teksi, hati saya berasa lega. Tidak putus-putus saya memohon kepada Allah supaya dipermudahkan urusan saya. Rupa-rupanya itu bukan yang terbaik untuk saya. Sampai sahaja di pintu masuk Universiti Malaya, pengawal bertugas meminta kami berpatah balik kerana jalan di situ tidak dapat dilalui, air telah naik dengan tingginya.

Akhirnya dengan pasrah, saya meminta kepada pemandu teksi tersebut untuk menghantar kami balik ke rumah. Dalam perasaan dan fikiran yang bercelaru, saya memuhasabah diri saya...saya menuntut ilmu kerana apa? kerana nak segulung ijazah? kerana nak pointer tinggi? kerana nak dapat kerja yang bergaji besar? Kalau begitulah tujuan saya menuntut ilmu, alangkah ruginya saya...bertahun-tahun saya mengejar dunia, sedangkan dunia ini saya akan tinggalkan bila saya mati.

Sesungguhnya, saya, Dayah, dan semua sahabat-sahabat telah faham, kita menuntut ilmu kerana Allah. Cuma kadang-kadang kita tak sedar tindakan kita tak menunjukkan apa yang di ucap. Macam apa yang telah berlaku kepada saya, tanpa ujian Allah ini, mungkin selamanya saya akan lalai dengan niat saya menuntut ilmu hanyalah kerana Allah. Monolog kepada diri semakin panjang, hati semakin sedar...doa Ustaz Ilyas, Pondok Pasir Tumboh, saya ungkap berulang-ulang, "Ya Allah, sekiranya kejayaanku dalam pelajaran akan mendekatkan aku kepada-Mu dan perjuangan Islam, maka kurniakanlah aku kejayaan. Dan Ya Allah, sekiranya kejayaanku dalam pelajaran semakin menjauhkan aku daripada-Mu dan perjuangan Islam, maka kurniakanlah aku sebaliknya kerana hidupku tiada erti tanpa-Mu dan tanpa perjuangan menegakkan agama-Mu."


Isma, Farah dan Dayah di hadapan Rumah Balqis

Kepada Dayah, terima kasih tidak terhingga. Tak sangka ye bakal jurutera mahir juga berbahasa Arab, kalah kami. Ilmu kejuruteraan satu pun kami tak tahu=)

Sahabat itu anugerah Allah, terasa benar belai rahmat-Mu Ya Allah dalam mehnah yang mencabar ini. Alhamdulillah.

Thursday, March 26, 2009

Our Courseware Project: Solat Jenazah (Part 2)

Perjumpaan Kedua

Tarikh : 5 mac 2009

Masa : Waktu kuliah

Isi perbincangan :

Membincangkan subtopic untuk isi kandungan antaranya ialah:

Takrif
Syarat2 mengerjakan solat janazah
Kedudukan imam
Rukun
Lafaz niat
Tadbir

Pembahagian tugas :

Isi kandungan -Ti akan taip
Edit p.point - wawa
Video - Ti cari videocam
Pelakon - Wawa
Gambar- semua ahli

Wallahu a'lam

Wednesday, March 25, 2009

Our Courseware Project: Solat Jenazah (Part 1)

Perjumpaan Pertama

Tarikh: 3 Mac 2009
Masa: 3 petang
Tempat: Depan Moot Court API

Kehadiran:
1) Halida bt Untong
2) Zuliazwa bt Zakaria
3) Siti Wahkhidah bt Amad Mahtar
4) Maliana bt Mohd Matahar

Agenda 1

Perlantikan jawatankuasa projek dan perbincangan tentang spesifikasi tugasan setiap ahli.

Penerbit: Halida bt. Untong
Pengarah Projek: Maliana bt Mohd Matahar
Subject Matter Expert: Siti Wahkhidah bt Amad Mahtar
Instructional Designer: Siti Nurhafizah bt Yahya
Multimedia Specialist: Zuliazwa bt Zakaria

Agenda 2

Perbincangan tentang courseware yang ingin dihasilkan.
Setelah berbincang, secara umumnya kami melihat tugasan 2 ni terbahagi kepada 3 bahagian yang besar.

Bahagian 1:

i-Matlamat projek (bukan objektif pengajaran)
Contoh:
-Menghasilkan 1 modul pengajaran berasaskan multimedia yang selari dengan tuntutan zaman ICT.
-Mencipta kelainan dalam P n P dengan menghasilkan CD interaktif sebagai medium pelajar mendapat pengetahuan tanpa mengenepikan kaedah-kaedah yang diperlukan dalam pendidikan seperti kaedah soal-jawab, kaedah penyelesaian masalah, dll.

ii-Perancangan projek (management by time frame)....sedar x sedar kita hanya ada 2 minggu je lagi utk menyiapkan projek ni...

Contoh:

3 - 5 Mac 2009 : Menyiapkan rangka projek
6-8 Mac 2009 : Menyiapkan isi kandungan projek yang tidak melibatkan
multimedia (on paper)
9-11 Mac 2009 : Menyiapkan langkah 1 dan 2
12-14 Mac 2009 : ....................................................................
.....................................................................
iii- Senarai yg menerangkan tugasan dan tanggungjawab setiap ahli kumpulan secara spesifik.
Contoh:
Penerbit : - Mengedit keseluruhan projek multimedia
- ................................................

Bahagian 2

Rancangan Pengajaran sebagai panduan untuk guru menggunakan courseware yang dihasilkan. Ada sedikit perbezaan dengan RP yang biasa kita buat untuk pengajaran mikro. (contoh RP saya akan sertakan kemudian) RP ini mengandungi perkara-perkara berikut:

Spesifikasi projek

(A) Audien - pelajar tingkatan 3
(B) Konsep - isi kandungan / skop tajuk (SOLAT JENAZAH)
(C) Tujuan - Objektif Pengajaran / Learning Outcome
(D) Peralatan yang digunakan (sistem penyampaian) - BBM dan kaedah

Bahagian 3

Papan cerita yang lengkap termasuk teks, audio dan visual yang akan digunakan. ( Ada kesinambungan antara papan cerita dan RP. Contoh akan disertakan kemudian).

Wallahu a'lam.

Masa Yang Tidak Pernah Cukup

Imam Al-Ghazali telah membahagikan masa 24 jam sehari semalam kepada tiga bahagian iaitu satu pertiga untuk Allah, satu pertiga untuk orang lain dan satu pertiga untuk diri sendiri. Maksudnya lapan jam untuk Allah, lapan jam untuk orang lain dan lapan jam untuk diri sendiri.

Tetapi berjam-jam sudah saya habiskan untuk menyiapkan tugasan, semoga setiap jam yang telah berlalu terangkum ketiga-tiga hak tersebut. Menuntut ilmu kerana Allah juga dikira sebagai ibadah, dengan matlamat supaya suatu hari nanti boleh disebarkan kepada masyarakat, akademis muttaqin, ulama' 'amilin mengimarah bumi sebagai khalifah.

Tidak upaya menongkat mata, entri-entri terdahulu terpaksa dibiarkan sebegitu rupa...insya Allah akan dikemaskini kemudian.

Teringat kata-kata Asy-Syahid Imam Hassan Al-Banna, "Kerja kita lebih banyak daripada masa yang kita ada."

Pemikiran Alternatif Tentang Pembelajaran (Part 4)

Bagaimana konsep pembelajaran alternatif dapat direalisasikan?

Bagi menjelaskan bagaimana konsep dan ketetapan di atas dapat diamalkan dalam bilik darjah, maka berikut diturunkan dua contoh yang dipilih daripada kajian yang dilakukan di Barat. Contoh pertama dipetik daripada pemerhatian Pramling (dalam penerbitan) ke atas interaksi sekumpulan pelajar dan guru yang sedang mempelajari tajuk pembesaran tumbuhan. Perlu dinyatakan di sini bahawa kajian ini dijalankan di Sweden yang mana konsep alternatif ini telah dilaksanakan dalam sistem pendidikan di sana.

Seorang pelajar bertanya, "Apakah yang lebih besar, matahari atau bumi?"

Dengan bijak guru menjawab soalan itu dengan berkata, "Pada fikiran awak, apa dia?"

Daripada saat itu bermulalah perbincangan.

"Bumi kerana di bumi ada air", kata Marcus.

"Matahari kerana ia menyinari kita walaupun letaknya jauh daripada bumi", kata Johanna.

"Kedua-duanya sama besar sebab matahari memancarkan sinarnya ke seluruh dunia", tambah Igrid.

"Mungkin bumi tidak selamanya lebih besar, lebih kecil daripada matahari atau sama besar dengan matahari pada sepanjang masa," jawab guru dan kemudian meminta pelajar mencari jawapan kepada persoalan tersebut.

Berdasarkan soal jawab ini maka kelas mengumpul cadangan seperti menelefon stesen radio sebab di sana ada peralatan yang merekodkan cuaca dan juga menelefon stesen televisyen kerana mereka juga ada rekod tentang cuaca. Stig menyatakan mereka perlu pergi ke angkasa raya untuk melihat sendiri keadaan ini. Manakala, Marcus berpendapat baik tanya Hakan kerana beliau pernah pergi keangkasa (dalam imaginasinya). Gabi memutuskan, kelas perlu fikirkan bersama dan Igrid berpendapat emaknya boleh membacakan tentang perkara ini. Cadangan ini disokong oleh Nanette kerana padanya itu satu cadangan yang baik.

Di akhir persekolahan hari itu, ibubapa yang datang menjemput anak mereka dijelaskan oleh guru tentang perbincangan dan cadangan yang telah diputuskan. Keesokan harinya, pelajar ini datang dengan pelbagai maklumat dari pelbagai sumber; dari stesen radio, buku, agen perlancongan dan rakan-rakan. Di atas papan tulis, guru melakar rajah menggambarkan matahari dan bumi dalam tiga saiz yang berbeza. Semua pelajar memilih gambarajah di mana matahari lebih besar daripada bumi. Jelasnya, mereka selesaikan pertanyaan yang mereka timbulkan sendiri. Bukan itu sahaja, mereka mendapat pengetahuan dan mempelajari cara mendapatkan pengetahuan melalui kepelbagaian pendapat rakan-rakan sekelas.

Jelaslah, aktiviti harian pelajar, dunia mereka dan seterusnya persoalan mereka perlu dan mesti diberi perhatian serius dalam pembentukan suatu situasi pengajaran-pembelajaran yang dinamik. Malah, tidak keterlaluan jika dikatakan elemen-elemen ini adalah titik tolak bermulanya satu pengajaran yang mempunyai struktur yang mantap dan dapat membina manusia yang kreatif dan inovatif.

Pemikiran Alternatif Tentang Pembelajaran (Part 3)

Berdasarkan Marton, Dall'Alba dan Beaty (1993) dan Wan Zah (1997), pembelajaran yang berkualiti adalah suatu proses pembinaan pandangan dan pemikiran baru hasil daripada pemerhatian dan penelitian seseorang terhadap pelajarannya dan pelbagai fenomena yang berlaku disekitar dunia kehidupannya. Dengan kata lain, pembelajaran membawa perubahan dalam berfikir sehingga dapat melihat reality seperti adanya. Ia membebaskan manusia daripada ikatan pengalaman yang sempit dan terbatas, ia mendorong manusia mencari makna dan memahami. Dalam pencarian itu, pengetahuan baru pula dibina.

Ramsden 1988, m.s.15) memperkukuhkan dakwaan ini dengan mengatakan bahawa pembelajaran di sekolah seharusnya bermaksud:

Learning in school should be a movement towards being able to solve problems, towards recognizing unfamiliar problems, towards recognizing the power and elegance of concept in subject area, and towards being able to apply what one has learned in class to problem outside class. It means a realization that 'academic' learning is useful for interpretating the world we live in. It means having change one's understanding.

Seiring dengan konsep pembelajaran di atas, maka konsep pengajaran yang berkualiti menjurus ke arah bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka mengubah kefahaman dan menjadikan mereka berkebolehan untuk belajar. La melibatkan usaha mencari dan mengenalpasti salah tafsiran pelajar terhadap pelajaran yang diajar, mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran mereka (Ramsden, 1993; Trigwell, Prosser & Lyons, 1997). Tegasnya, pelajar dibentuk supaya dapat berfikir secara kreatif dan kritikal. Mereka bukan sekadar dapat menghujah tetapi juga mencipta sesuatu idea yang baru dan bernas.

Guru pula berfungsi sebagai pemangkin dan pembimbing bagi pelajarnya membuka jendela demi jendela agar alam yang luas ini kelihatan di mata dan di hati mereka dengan sejelas-jelasnya (Wan Zah, 1997).

Lanjutan daripada konsep pembelajaran dan pengajaran di atas, maka aspek pembelajaran dan pengajaran yang penting dipertimbangkan menurut aliran pemikiran alternatif ini (Ramsden, 1988) dalam usaha meningkatkan pembelajaran adalah seperti berikut:

1.Pembelajaran yang perlu dititikberatkan ialah kualiti kefahaman seseorang pelajar bukan kuantiti maklumat yang dapat mereka curahkan. Ini bererti pembelajaran harus difikirkan sebagai kualiti dalam cara seseorang mengkonsepsikan sesuatu. Pembelajaran yang bersifat mendapatkan fakta dan prosedur semata-mata seharusnya tidak diterima sebagai hasil daripada proses pendidikan.

2.Berkaitan dengan perkaratas, proses dan hasil pembelajaran adalah dua perkara yang bersepadu. Pelajar sentiasa belajar sesuatu. Ini bermakna pelajar tidak seharusnya diajar kemahiran belajar yang terpisah daripada bahan pernbelajaran dan konteksnya.

3.Usaha meningkatkan pembelajaran berrnakna mewujudkan hubungan di antara pelajar dengan bahan pembelajaran.

4.Usaha meningkatkan pembelajaran memerlukan pemahaman dari perspektif pelajar.

Pemikiran Alternatif Tentang Pembelajaran (Part 2)

Menyentuh tentang pengalaman, pemikiran alternatif ini berpandangan sama seperti ahli pembelajaran moden yang mentafsirkannya sebagai sesuatu yang terhasil daripada penglibatan aktif manusia dengan persekitarannya. Pengalaman tidak berlaku secara tiba-tiba dan pengalaman tidak berlaku di luar kehendak manusia. Kita perlu keluar mencari pengalaman sepertimana Datuk Azhar Mansur keluar meredah gelombang bersama Jalur Gemilangnya. Pengalaman itulah yang berguna untuk ditafsirkan.

Mengambil pendirian ini maka pembelajaran tidak mungkin dihuraikan dalam satu proses yang umum. Malah, menurut Svensson (1979) adalah amat salah mengandaikan fenomena pembelajaran terdiri daripada set-set fenomena yang seragam. Manusia terlibat dalam pelbagai proses pembelajaran. Proses pembelajaran berenang tidak sama dengan proses pembelajaran matematik mahupun sejarah. Maka perbezaan dalam proses itu perlu dititikberatkan dan dihargai kerana itulah reality yang wujud dalam proses tersebut. Tegasnya, pembelajaran dalam bentuk umum tidak wujud, kecuali dalam bentuk ayat-ayat abstrak yang tidak berupaya memandu kita ke arah memahami dan mempertingkatkan pembelajaran (Neisser, 1982).

Justeru, untuk memahami pembelajaran, kita harus menoleh perhatian kepada pelajar, bilik darjah dan segala aktiviti yang berlaku dalam sesuatu sistem pendidikan. Setiap aktiviti diteliti agar elemen-elemen khusus mengenai bagaimana manusia belajar dapat dihasilkan. Misalnya, jika seseorang itu ingin memahami mengapa sesorang pelajar mempunyai tahap kefahaman yang berbeza walaupun diajar oleh guru yang sama, maka ia haruslah mengkaji apakah proses pembelajaran yang dilalui oleh pelajar itu sehingga membawa kepada kefahaman yang sedemikian. ]ika seseorang itu berhasrat untuk meningkatkan kefahaman pelajar mengenai sesuatu pula, maka dia harus menggunakan maklumat yang diberikan oleh pelajar sendiri tentang apakah yang difahami oleh mereka tentang perkara tersebut.

Jelasnya, pemikiran alternatif ini menteorikan pembelajaran secara terbuka, menurut konteks dan konten kajian. Grounded Theory yang dihasilkan adalah cernaan fikiran dan pandangan mereka yang mengalami sendiri sesuatu pengalaman. Ini adalah kerana pemikiran alternatif ini percaya:

“... that the nature, bahaviour and mind of human kind constitute a complex whole which cannot be observed objectively or in parts by an outside researcher.” (Zuber-Skerritt, 1987, m.s. 43)

Oleh yang demikian, teori yang terhasil bukan untuk dibuat preskripsi, mahupun generalisasi. Namun, deskripsi yang terhasil cukup mampan untuk kita memahami apakah yang sebenarnya berlaku dalam sesuatu konteks pembelajaran dan dengan kefahaman itu membantu kita menangani masalah yang mempunyai persamaan dengan konteks pembelajaran itu.

Sejak pemikiran ini dicetuskan oleh Marton dan rakan-rakannya di University of Gothenburg, Sweden pada akhir tahun 70an (Marton dan Saljo, 1976a; Marton dan Saljo, 1976b), ratusan kajian telah dijalankan di seluruh dunia termasuk Malaysia (Wan Zah, 1993). Daripada kajian ini, yang menggunakan pendekatan yang dikenali sebagai fenomenografi (Marton, 1981), beberapa ketetapan telah digariskan dalam usaha meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Pertama, dari sudut konsep pembelajaran dan pangajaran yang berkualiti dan kedua, aspek-aspek pembelajaran dan pengajaran yang penting diambilkira dalam melaksanakan usaha murni ini.

Pemikiran Alternatif Tentang Pembelajaran (Part 1)

Hingga kini kita telah meninjau secara ringkas beberapa teori pembelajaran yang asas serta memperlihatkan kekuatan dan kelemahan teori tersebut. Dalam tinjauan tersebut, ternyata persoalan tentang pembelajaran amatlah rumit dan masih banyak yang belum terjawab sepenuhnya. Tentunya perkara ini menjadikan kita khuatir. Apakah konsep pengajaran dan pembelajaran yang harus dipegang jika semuanya masih belum sempurna?

Perkara ini disedari oleh para penyelidik di seluruh dunia. Maka, kerana itulah mereka masih tidak henti-henti menyelidik untuk mencari jawapan terbaik kepada persoalan apakah itu pembelajaran dan bagaimana pembelajaran manusia dapat dipertingkatkan. Di akhir abad ini, muncul satu lagi pemikiran tentang pembelajaran yang berbeza daripada sebelumnya. Pemikiran ini, pada anggapan penulis amat penting dipertimbangkan memandangkan tonggaknya pada pembentukan MANUSIA PEMIKIR. Ia merupakan satu alternatif kepada pernikiran tentang pembelajaran yang sedia ada.

Jika teori pembelajaran sebelum ini menitikberatkan pada soal dua dunia yang terpisah atau dualism, dan bagaimana pengetahuan yang berada di luar sana menyerap masuk ke dalam pemikiran manusia, maka dalam pemikiran alternatif ini, persoalan tersebut tidak merupakan isu perbincangan. Pemikiran alternatif ini melihat dunia ini hanya satu, tidak ada dunia di luar dan dunia di dalam; tidak ada dunia hakiki di luar sana dan dunia subjektif di dalam diri. Manusia dan dunia ini tidak terpisah. Manusia tinggal di dalam dunia yang sama dengan penyelidik. Apa pun pengalaman yang dialami oleh manusia dirasai sama oleh penyelidik. Kehadiran penyelidik tidak memberi kesan ke atas kehidupan manusia. Tegasnya, dunia yang kita kaji, adalah dunia yang dialami dan dirasai sendiri oleh manusia.

Pemikiran alternatif ini sedar bahawa manusia berbeza. Kita mengalami atau menjalani hidup ini juga berbeza. Manusia tidak sama di segi pengalaman. Jika pengalaman manusia dapat dinilai tentang kualitinya, maka akan ditemui manusia yang mengalami pengalaman yang lebih baik daripada yang lain atau mendapat pengetahuan tentang dunia ini lebih baik daripada yang lain. Justeru, pengalaman manusia amat wajar dikaji. Melaluinya, kita menjadi lebih memahami tentang dunia yang kita diami ini.

Teori Pembelajaran Sepintas Lalu

Minat manusia membincangkan soal pengajaran dan pembelajaran bukanlah suatu perkara yang baru. Jika diusul, perkara ini jelas tampak dalam sejarah nabi dan rasul serta para sahabat. Menurut pandangan Barat, teori pembelajaran bermula dari masa Plato menyatakan pandangannya dalam The Republic (sekitar tahun 403 atau 402 S.M) bahawa manusia dilahirkan dengan sejumlah pengetahuan yang diperolehnya dari alam sebelum kelahiran) Justeru, manusia belajar dari apa yang telah ada dalam dirinya. Ini bererti pembelajaran adalah satu proses untuk memanggil atau mengingat semula apa yang telah dikurniakan dalam jiwa seseorang. Kurniaan ini berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dan ini menjelaskan mengapa seseorang itu boleh belajar lebih banyak dan lebih cepat. Bagi Plato, pengajaran hanyalah satu proses untuk mendorong seseorang itu mengingat kembali.

Teori pembelajaran Plato ini menimbulkan banyak bangkangan kerana meletakkan manusia sebagai objek yang pasif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran sekadar membuka minda manusia melihat sesuatu yang telah sedia ada dalam dirinya dengan lebih jelas dan tidak lebih daripada itu. Pembelajaran pula dilihat sebagai suatu proses yang mengongkong manusia. Manusia tidak mampu mempelajari suatu yang baru, di luar daripada apa yang ada dalam pengetahuan sedianya.

Persoalan tentang bagaimana manusia mendapat pengetahuan tidak terjawab dengan jelas oleh teori Plato ini. Marton dan Booth (1996, m.s.S) mempersoalkan kewajaran teori ini dengan berkata:

‘Just as you cannot search for knowledge in the world outside, you cannot recollect knowledge from within. That which is already recollected you do not need to recollect; and that which is not recollected you cannot recollect because you do not know what you are trying to recollect. And if you were to come upon it, you would not know that it is what you want to recollect.’

Berdasarkan kenyataan di atas kelihatan manusia ini tidak belajar apa-apa kerana ia sendiri tidak tahu apa yang hendak dipelajari. Ini menunjukkan Plato gagal menghuraikan persoalan yang beliau timbulkan sendiri dan mungkin disebabkan hujahnya tentang bagaimana manusia belajar agak bertentangan dengan fitrah manusia sendiri. Keadaan ini boleh diibaratkan semacam tindakbalas antara mata dengan fikiran. Jika diandaikan mata manusia sebuah kamera video dan minda sebagai komputer dan kedua-duanya disambungkan, kamera akan segera membuat pemerhatian, dan maklurnat terus dirakam dan disimpan ke dalam komputer. Tentunya sukar untuk manusia untuk menutup mara apabila rnelihat sesuatu yang unik dan menarik walaupun perkara itu tidak pernah terfikir sebelumnya. Kecualilah jika minda manusia seperti komputer yang kaku dan boleh diarah untuk tidak merakamkannya.

Dua ribu tahun selepas Plato, muncul satu lagi teori pembelajaran yang dicernakan oleh John Locke (1632-1704), seorang ahli falsafah British. Berbeza daripada Plato, beliau berpendapat manusia dilahirkan seperti sebuah bekas yang kosong. Dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit pengalaman barulah boleh manusia menyelesaikan sesuatu masalah. Walau bagaimanapun, dalam tubuh yang kosong ini, Locke mempercayai manusia telah dilengkapkan dengan keupayaan biologi tertentu. Untuk membolehkan keupayaan kita berfungsi, ia perlukan persekitaran yang sesuai,

Locke membayangkan pernbelajaran sebagai berikut:

‘The newborn baby knows nothing, but it immediately starts to have experience of its environment via its sense. It sees shapes and colors, it hears things, it tastes and touches and smells. The resulting simple ideas are retained because the mind has the power of memory. Gradually the child will use his or her powers of combination, abstraction, and SQ on, to build up complex ideas. The child also will experience certain "internal" phenomena, such as concentration, puzzlement, love, and rage, and from this there will be acquired certain other simple ideas that will be added to the rest. But no simple idea can be invented; if the child has not had the necessary experience, the simple idea will be missing, and this in turn will limit what can be produced in the way of complex ideas. A corollary of this is that all complex ideas can be traced back to the combination of a certain number of simple ideas. (Dipetik daripada Phillips dan Soltis, 1985, m.s.14)

Sekilas pandang, teori Locke kelihatan sempurna. Namun jika diteliti, jelas ia juga seperti Plato - pelajar adalah objek yang pasif - mereka hanya sebuah bekas yang kosong yang menanti untuk diisi! Bagi Locke dan mungkin juga Plato, pengalaman adalah sesuatu yang berlaku tanpa kehendak pelajar. Sedangkan, teori pembelajaran moden mentafsirkan pengalaman sebagai sesuatu yang terhasil daripada penglibatan aktif pelajar dengan persekitarannya.

MODEL ATOMISTIK LOCKE JUGA MEMPERLIHATKAN IDEA-IDEA YANG MUDAH ITU DISATUKAN DALAM BENTUK MEKANIKAL. ERTINYA, IDEA-IDEA YANG BERLAKU SECARA SERENTAK DAPAT DIHUBUNGKAN OLEH MINDA. SOALNYA, ADAKAH PEMBELAJARAN BERJAKU SEMUDAH ITU? ADAKAH IDEA-IDEA KOMPLEKS TERHASIL SECARA MEKANIKAL JUGA SEPERTIMANA TERHASILNYA IDEA YANG MUDAH, YANG DATANGNYA HANYA MELALUI PENGALAMAN? MISALNYA, DENGAN MENGENAL HURUF MAKA DENGAN MUDAHNYA PELAJAR DAPAT MEMAHAMI ERTI AYAT DAN PERKATAAN. JIKA INI BERLAKU, KERJA GURU MENJADI AMAT MUDAH. MANAKAN TIDAK, HUBUNGKAN SAHAJA PELAJAR DENGAN SATU KUMPULAN IDEA YANG MUDAH YANG TERTENTU, DAN MEREKA AKAN BELAJAR SEGALA-GALANYA, DUNIA PENDIDIKAN AKAN MENJADI SEBUAH SYURGA!

Dua puluh tiga abad selepas Plato menghasilkan teorinya, dan selepas Darwin menghasilkan teori evolusi pada tahun 1859, manusia dilihat mempunyai hubungan biologi dengan binatang. Oleh yang demikian, adalah wajar mengkaji proses biologi ke atas haiwan bagi mendapatkan sebahagian gambaran tentang tabiat manusia. Penyelidikan ke atas haiwan ini melahirkan aliran BEHAVIORISM. Terdapat dua tradisi dalam aliran ini, iaitu classical conditioning atau stimulus substitution behaviorism, dan operant conditioning atau response reinforcement bebauorism. Kedua-duanya didapati tidak mengambil kira tentang asal usul idea atau konsep sepertimana yang ditekankan oleh Plato dan Locke. Malah persoalan tentang bagaimana manusia mendapat pengetahuan tentang dunianya, bukan merupakan satu persoalan bagi ahli behavioris. Yang dipentingkan ialah bagaimana manusia mempelajari satu tingkahlaku yang baru. Dalam lain perkataan, pembelajaran menurut aliaran ini adalah satu proses mendapatkan dan mengembangkan idea dalam fikiran pelajar.

Bagi saintis ini, fikiran atau minda adalah suatu yang subjektif dan bukan satu entiti yang boleh diperhati, Oleh itu, persoalan yang berkaitan dengan minda perlu dielakkan. Berhubung dengan perkara ini Thomson, Simonson dan Hargave 1992,m.s. 8) menyatakan:

‘Behaviorists consider the mental state of a learner to be merely a predisposition. Because mental states cannot be observed, BEHAVIORISTS DO NOT BELIEVE TEACHING SHOULD BE STRENGTHENING THE MIND..., but should be aimed at producing desirable outcomes in students...to change the students in some obvious and measurable way.
Jika dibuat analogi perlaksanaan aliran ini dalam bilik darjah, para behavioris tidak berminat untuk mengkaji bagaimana pelajar memahami Hukum Newton. Sebaliknya, mereka berminat untuk mengkaji bagaimana pelajar dapat dibentuk untuk membuat sesuatu perkara seperti mendapatkan jawapan yang betul, melaksanakan ujikaji, menulis formula dan lain-lain.

Di akhir dekad kelima abad ke 20, muncul pula Jean Piaget, seorang biologis berbangsa Swiss dengan satu teori yang hingga kini mendapat tempat dalam dunia Perkembangan Psikologi. Piaget percaya bahawa kebolehan manusia berfikir dan belajar adalah bersifat adaptif. Ertinya, fungsi biologi yang ada pada manusia dapat membantu manusia itu mengendalikan persekitarannya. Baginya, pengetahuan tidak wujud "di luar sana", tersedia untuk diambil daripada persekitaran. Pengetahuan itu juga tidak sedia wujud dalam diri manusia sepertimana yang diwar-warkan oleh Plato. PENGETAHUAN BAGI PIAGET DIKONSTRUK ATAU DIBINA OLEH INDIVIDU MANUSIA ITU SENDIRI MELALUI INTERAKSINYA DENGAN PERSEKITARAN. Dengan itu, proses pembelajaran atau berfikir dapat dihuraikan dalam struktur mental atau kognitif.

Bermula dari peringkat rendah, asimilasi (pelajar berinteraksi dengan persekitaran bagi menghasilkan pengembangan suatu struktur konsepsi tanpa melibatkan sebarang modifikasi terhadap struktur tersebut. Misalnya, jika pelajar berkali-kali menyukat air dengan silinder penyukat, akhimya peJajar tersebut dapat menyukat air dengan betul) ke akomodasi (penghasilan konsep dan operasi baru serta membabitkan perpisahan antara cara pemikiran dan konsepsi lama melalui pembinaan konsepsi baru atau modifikasi konsepsi yang sedia ada). Proses ini berlaku berulang kali dan di sepanjang proses itu pengetahuan baru yang lebih tinggi tahapnya akan terhasil. Teori ini memberikan beberapa sumbangan berguna kepada dunia pendidikan. Pertama, menyedarkan para pendidik bahawa perkembangan pelajar berlaku secara berperingkat. Kedua, pengalaman memainkan peranan penting dalam pembentukan konsep.

Pelajar yang tidak mempunyai pengalaman yang cukup mungkin tidak dapat memahami sesuatu konsep. Ketiga, dalam pembelajaran, pelajar bukan sahaja cuba menyematkan konsep, operasi dan skema ke dalam fikirannya tetapi pada masa yang sama menyusunkannya secara dalaman mengikut cara yang tersendiri.

Walau bagaimanapun teori ini juga tidak terlepas daripada kritikan, tetapi tidak seperti teori-teori terdahulu, kritikan ini lebih mempersoalkan asas metodologi yang diambil oleh aliran kontruktivism. Menurut pandangan kontruktivis, seseorang itu membina pengetahuan tentang dunia ini secara sendirian. Justeru, terdapat sempadan yang memisahkan dunia (pengetahuan) yang dibina oleh seseorang individu dengan dunia lain di luar dirinya. Apa yang mengelirukan, proses pembinaan pengetahuan ini berlaku melalui interaksi individu dengan persekitarannya. Maka, soalnya bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi dengan sesuatu yang terpisah daripada dirinya? Apakah tidak boleh dilenyapkan sahaja sempadan itu agar manusia bebas membina pengetahuan tentang dunia yang mereka diami ini? Mungkin lebih banyak manfaat yang boleh diperoleh jika manusia berusaha secara muafakat membina pengetahuan bersama-sama daripada bekerja sendirian.

Diakhir tahun 50an, muncul pula revolusi sains kognitif Komputer dimodelkan atau dihipotesiskan sebagai minda. Maka terbinalah satu bidang penyelidikan baru yang menggabungkan bidang psikologi, sains komputer, falsafah dan linguistik. Lachman, Lachman dan Butterfield 1979, m.s.99) menjelaskan bidang ini seperti berikut:

‘Computer take symbolic input, make decisions about the recoded input, make new expression from it, store some or all the input, and give back symbolic output. By analogy, that is most of what cognitive psychology is about. It is about how people take in information, how they recode and remember it, how they make decisions, how they transform their internal knowledge states, and how they translate these states into behavioral outputs ... As a consequence of coming to know computer science; cognitive psychologists now theorize about human capacities and behavior using concepts such as input, storage, buffer, executive processor and system architecture.’

Tentunya kita tidak dapat menafikan kekuatan komputer dalam menyimpan dan mengingat sejumlah besar maklumat jika dibandingkan manusia yang mudah lupa. Namun, mengandaikan minda manusia sebagai komputer menimbulkan banyak persoalan. Pertama, komputer mempunyai kuasa yang berbeza-beza. Adakah perbezaan ini dapat menjelaskan perbezaan di kalangan manusia? Sesetengah manusia amat berbakat di bidang lakonan, tetapi lemah di bidang sains. Sesetengah pelajar mudah jemu belajar di bilik darjah, sedangkan yang lain kuat berusaha.

Perbezaan keupayaan ini tidak dilihat mempunyai kaitan dengan perbezaan pada kuasa komputer. Apa tidaknya, bagi pelajar yang lemah, maka akan diberi strategi berbeza daripada pelajar yang cerdas. Implikasinya, guru dikehendaki menggunakan pelbagai strategi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran muridnya sepertimana diperkatakan oleh Me Keachie 1980, m.s.89);

‘The effectiveness of student learning depends on some extent upon the strategy used by the student. Students often fail to choose the strategy that they can use most effectively and also fail to match their strategy to learning task. THIS SUGGESTS TWO TASKS FOR TEACHERS: (1) TEACHING STUDENTS TO IDENTIFY THEIR OWN MOST EFFECTIVE LEARNING STRATEGIES; AND (2) TEACHING STUDENTS HOW TO USE A LARGER REPERTOIRE OF METHODS OF LEARNING.’

Kesan daripada pendekatan seperti ini menjadikan PELAJAR MEMENTINGKAN ASPEK STRATEGI LULUS PEPERIKSAAN DARIPADA MEMAHAMI BAHAN PERNBELAJARAN. Kajian Ramsden 1987, m.s.280) di Universiti Melborne, Australia mendapati kemahiran belajar yang dipelajari daripada guru menjadikan pelajar beranggapan pembelajaran hanyalah satu usaha mendapatkan dan meluahkan semula maklumat. Salah seorang subjek beliau menyatakan:

‘I don't think you have to understand, you just have to be able to recite…used some of the techniques they suggested and they were excellent.’

Kedua, komputer tidak ada perasaan sedangkan manusia punya minat, keinginan, emosi dan lain-lain. Komputer tidak dapat menunjukkan sikap belas ehsan, prihatin dan memahami seperti yang dapat dilakukan olah manusia. Ini bermakna model pembelajaran berdasarkan komputer masih belum cukup sesuai dengan manusia.

Berkaitan dengan isu yang ditimbulkan oleh Plato, sains kognitif juga tidak dapat memberi penjelasan yang meyakinkan. Sains kognitif mengandaikan kanak-kanak yang baru Iahir sama seperti komputer yang baru keluar dari kilang. Mereka tidak ada pengetahuan, namun dalam dirinya sudah dilengkapkan dengan peralatan yang dapat menyusun, menyimpan dan mentafsir mesej. Bagi komputer, apabila satu arahan yang betul diberikan ia akan mula beroperasi dan menunjukkan kekuatan kuasanya. Bagi kanak-kanak pula, setiap ransangan diterima melalui deria dan melalui sistem saraf ia akan ditafsirkan maksudnya. Apa yang unik, bagi kanak-kanak, data yang tidak diketahui maknanya disintesiskan (dalam fikiran) berdasarkan maklumat dari luar, sedangkan komputer tidak. Komputer tidak mampu berinteraksi dengan maklumat yang tidak ada dalam programnya. Jelaslah, bahawa teori ini masihmeletakkan pelajar sebagai objek yang pasif.

Selanjutnya, struktur pengetahuan dalam komputer amat padu dan rigid, sedangkan struktur kognitif dan pengetahuan manusia agak longgar dan fleksibel. Jika model komputer digunakan, manusia tidak dapat semahunya menyoal, mengusul, merumus dan sebagainya. Akhir sekali, komputer adalah mesin, satu entiti kears tanpa jiwa dan fikiran. Bagaimana mungkin untuk MEMANUSIAKAN MANUSIA jika manusia diibaratkan sebuah mesin?

Konsep Pengajaran dan Pembelajaran di Abad ke-21 : Satu Perbincangan
Wan Zah Wan, UPM

Pendidikan Islam di Malaysia: Dasar Semakan Kurikulum Pendidikan Islam

Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 27 Januari 1999 , menyarankan Kementerian Pendidikan menyemak semula kurikulum Pendidikan Islam (PI) dengan memberi penekanan kepada kandungan teks dan kaedah pelaksanaan kurikulum yang lebih berkesan kepada murid-murid sekolah. Kurikulum Pendidikan Islam disemak semula mulai pada tahun 2000 dengan membuat beberapa penambah baikan.

Dasar Semakan

KPM telah memutuskan semakan kurikulum kali ini perlu menjadikannya lebih relevan. Kurikulum yang relevan dengan tuntutan semasa dan keperluan pada masa akan datang serta boleh memenuhi matlamat-matlamat yang ditentu perlu dirancang dan dibangunkan. Perkara-perkara berikut yang menjadi asas pertimbangan dalam semakan kurikulum:

1) Kurikulum sebagai agen perubahan yang mempunyai wawasan dan falsafah pembangunan sosial yang progresif ke arah mengisi keperluan pembinaan individu, masyarakat dan negara . Kurikulum perlu direncana untuk membawa reformasi sosial dan pemodenan ke arah mewujudkan masyarakat madani (civil society).

2) Kurikulum menawarkan prospek baru dalam menangani pembangunan sumber manusia penguasaan pengetahuan dan kemahiran baru dan terkini, serta nilai-nilai kehidupan yang menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat umum.

3) Kurikulum mesti seimbang dari segi akademik dan bukan akademik, berpaksikan ilmu pengetahuan, teori dan aplikasi dalam kehidupan dan tempat kerja, serta fleksibel mengikut kebolehan dan keupayaan murid.

4) Kurikulum menawarkan pengetahuan dan kemahiran yang ‘marketable’ sesuai dengan matlamat menyediakan guna tenaga manusia yang berketrampilan dalam menghadapi perubahan ke arah negara perindustrian dan ‘market economy’.

5) Kurikulum mengambil kira kepentingan meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, kemudahan pembelajaran, dan peningkatan ke arah kualiti pendidikan guru Pendidikan Islam. (kualiti guru Pendidikan Islam bukan sahaja dilihat dari aspek kemahiran menggunakan pelbagai teknik dan kaedah dalam proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga dari aspek pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Senario hari ini, tidak pelik kita melihat seorang ustazah memakai pakaian persis sarung cempedak, seorang ustaz berpakaian umpama penyanyi rock dan lebih dari itu seorang guru agama yang elok memakai jubah dan serban tetapi melakukan sumbang mahram! Malangnya sistem pendidikan kita hari ini tidak menekankan soal penghayatan Islam sebagai tunjang utama yang membentuk kualiti guru)

Matlamat Semakan

Keperluan semakan kurikulum Pendidikan Islam adalah bermatlamat untuk mencapai perkara-perkara seperti yang berikut:

1)Keberkesanan Pendidikan Islam dari segi penghayatan dan aplikasi, terutama fungsinya sebagai benteng keagamaan dan amalan nilai-nilai budaya bangsa, (Tapi Pendidikan Islam di sekolah pada hari ini tidak lagi dihayati dan di aplikasi oleh pelajar jauh sekali menjadi benteng keagamaan, hanya di aplikasi dalam kertas jawapan ujian dan menjadi benteng dari gagal subjek Pendidikan Islam)

2) Mengaitkan antara teori dan praktis iaitu pelajar bukan sahaja berketrampilan dalam bidang akademik tetapi juga tahap amalan dan penghayatannya.

3) Menggabungkan aspek Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah ke arah menyumbang kepada pembangunan diri, bangsa dan negara bagi meneruskan kegemilangan tamadun Islam, (Khilafah Islam pernah menguasai dua pertiga dunia dan mencipta tamadun yang gilang gemilang berteraskan keimanan dan ketaqwaan. Sepanjang saya bergelar pelajar SEKOLAH AGAMA, sejarah ini tidak pernah disentuh pun. Macam mana kegemilangan tamadun Islam hendak diteruskan jika pelajar tidak dididik untuk berjuang menegakkan daulah Islam sebaliknya hanya disogokkan dengan prinsip-prinsip Islam Hadhari!) dan

4) Mencapai matlamat pembinaan kurikulum untuk menampilkan kekukuhan keimanan generasi Muslim, menguasai ilmu Fardu ‘Ain, memahami tuntutan Fardu Kifayah, sentiasa berbakti kepada agama, bangsa dan negara serta berakhla mulia. Ini bermakna generasi yang dibina akan memiliki daya juang, daya saing dan daya maju.

Ciri-ciri Kurikulum Pendidikan Islam Semakan

1) Mengekalkan kesinambungan dan keseimbangan di peringkat KBSR dan KBSM,

2)Penyepaduan ilmu dijelmakan. Oleh itu, kurikulum Pendidikan Islam yang bersumberkan wahyu akan menjadi pelengkap ilmu yang bersaling kait dan merentasi kurikulum. (Sejauh mana Pendidikan Islam menjadi pelengkap ilmu lain dan merentasi kurikulum? Berapa ramai guru Matematik hari ini yang mengaitkan nombor-nombor dengan kekuasaan Allah? Betapa Allah menyusun rumus-rumus Matematik sebegitu rupa? Juga berapa ramai guru-guru Pendidikan Jasmani yang mengaitkan sukan dan permainan dengan Pendidikan Islam? Pergaulan bebas dibiarkan, kewajipan menutup aurat di abaikan.) Pelajar akan dapat memahami secara lebih jelas tentang kesepaduan antara ilmu naqli dan ilmu aqli melalui isi kandungan kurikulum Pendidikan Islam itu sendiri dan perkaitannya dengan mata pelajaran lain,

3) Penggabungan antara Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah dalam kurikulum pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui isi kandungan kurikulum itu sendiri dan mengaitkan dengan bidang ilmu yang lain. Pelajar akan dapat memahami akan keperluan amalan Fardu ‘Ain sebagai tuntutan individu yang mesti ditunaikan dan amalan Fardu Kifayah sebagai tanggungjawab individu untuk membangun bangsa dan negara,

4) Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara. Pelajar akan dibimbing berterusan tentang kehidupan beradab dan berdisiplin yang mengangkat martabat insaniah,

5) Untuk mencapai hasrat ini penulisan buku teks hendaklah mengambil dan mengekalkan tradisi budaya penulisan sebenar ilmu Islam dengan pelbagai pendekatan semasa yang bersesuaian,

6) Penyampaian pengajaran guru distrukturkan mengikut tradisi pendidikan ilmu Islam supaya ajaran Islam yang sebenar dapat dikuasai dan diyakini. Pemahaman terhadap struktur ini akan mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan lebih bersistem dan dinamik. Penstrukturan tersebut mengandungi aspek pengertian sebenar, inkuiri terhadap sesuatu, mencari sumber bukti, berfikir memahami matan(teks) kemahiran amali dan penghayatan nilai,

7) Penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar dan multimedia digalakkan supaya penyampaian guru lebih menyeronokkan, mudah difahami dan berkesan,

8) Penilaian terhadap murid-murid dibuat secara menyeluruh berdasarkan rujukan criteria,

9) Pengajaran Pendidikan Islam tentang perkara wajib, sunat dan harus mesti diberi penjelasan dengan baik agar tidak timbul kekeliruan dalam mentafsir sesuatu hukum.

Wacana Pendidikan Islam (siri1) : Kurikulum Bersepadu Pendidikan Islam Menghadapi Cabaran Era Globalisasi.

Kalau nak komen, banyak yang akan dibantah di sana sini. Sewaktu menyiapkan tugasan ini, hati saya berasa mual dengan ayat-ayat yang disusun sedang hakikatnya indah khabar dari rupa. Semakin hari masyarakat kita semakin rosak sedang para bijak pandai sibuk berseminar sana sini, bermesyuarat sana sini untuk memperbaiki sistem pendidikan kita yang tidak ubah seperti melahirkan burung kakak tua sehinggakan Prof Emeritus Dr. Khoo Kay Kim pernah menyatakan semasa forum bersempena Simposium Perdana Mahasiswa Islam Malaysia di Universiti Malaya tidak berapa lama dahulu dengan kata-katanya, "Saya paling tidak suka menyemak kertas jawapan pelajar kerana seolah-olah saya mengingat balik apa yang telah saya ajar."


Prof. Emeritus Dr. Khoo Kay Kim: Kanan sekali

Di mana silapnya? Saya melihat kepincangan ini daripada dua sudut, yang pertama adalah kerana penyakit cinta dunia telah sebati dalam diri masyarakat hari ini. Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan menyebabkan pelajar berlumba-lumba mengumpul A demi untuk 'mencantikkan' sekeping sijil dan akhirnya untuk mendapat pekerjaan yang bergaji besar. Duit yang banyak tu tak juga digunakan untuk mentaati Allah...

Sebab kedua, persoalan ikhlas...saya percaya sebahagian besar orang memilih untuk menjadi guru sebab tidak ada pilihan pekerjaan lain selain menjadi guru untuk mendapat gaji. Islam meletakkan guru pada martabat yang tinggi dan mulia sehinggakan ilmu yang dicurahkan, tidak akan putus pahalanya sehingga ke akhirat selagi mana ada orang yang mengamalkannya. Sedarkah kita ilmu yang kita ada adalah milik Allah? Allah meminjamkan ilmu-Nya kepada para guru supaya mereka mendidik manusia mengenal-Nya, Sang Pemilik Ilmu. Kosongnya jiwa guru dari sifat ikhlas menyebabkan ilmu sekadar sampai ke otak pelajar tidak meresap ke dalam hati dan jiwa pelajar.

Setinggi-tinggi martabat guru jangan sampai diheret ke api Neraka kerana menyalahgunakan nikmat yang telah Allah beri iaitu menggunakan ilmu Allah untuk mendapat gaji bukan untuk mengenalkan manusia kepada Penciptanya. Na'uzubillahi min zalik. Allahumma ajirna minan nar...Allahumma ajirna minan nar...Allahumma ajirna minan nar...

Sunday, March 22, 2009

Be Cool!

Sehari sebelum tarikh untuk menghantar kertas kerja Fiqh Al-Muamalat, baru saya tahu saya telah tersilap tajuk! Satu kumpulan kami tersilap tajuk. Allah...memang ujian...

Tajuk kertas kerja yang sepatutnya ialah 'Al-ahliyyah wa 'awaaridhuha fi al-fiqh al-Islami'. Alhamdulillah, tajuk yang lebih mudah dan lebih banyak rujukan daripada tajuk 'Asy-Syuf'ah'. Tapi, tetap juga memerlukan banyak masa untuk menyiapkannya. Be cool n be optimis!

Teringat kata-kata cikgu saya masa di bangku sekolah dulu, "Kamu nak jadi apa pun kat dunia ni, kamu boleh capai. Tiada yang mustahil di dunia ni. Cuma satu, kamu tak boleh jadi nabi dan rasul. Dengan syarat kamu kena berusaha dan berTAQWA."

Bila sebut tentang taqwa, teringat kata-kata seorang ustaz dari Sarawak baru-baru ini, "SeDAJAL-DAJAL pejuang Islam, dia akan buat qiam seminggu sekali."

Inspirasi (RAST)

Perjalananmu masih jauh
Sayup beribu batu
Dari mula kau impikan
Gapai cita nan satu
Manapun arah yang di tuju
Bermula dari satu
Aturkan langkah usah ragu
Semoga diberkati

Bersedia seawal waktu
Usah kau bertangguh
Tumpuan dan kesungguhan
Impian kan nyata akhirnya
Dugaan mengajar kita
Erti ketabahan
Cabaran mengukuh jiwa
Singkir keraguan di minda

Usaha tangga kejayaan
Usah kau lupakan
Hingga mencapai puncak jaya
Dan titis pengorbanan dalam perjuangan
Jadikannya satu inspirasi

Walaupun tinggal sehari untuk menyiapkan kertas kerja, insya Allah tiada yang mustahil di dunia ini. Allahumma baarik lana fi awqaatina...amin...

Minta Cuti

Test Fiqh Muamalat - 23 Mac 2009
Submit Kertas Kerja Fiqh Muamalat - Asy-Syuf'ah - 23 Mac 2009
Kertas Kerta Pendidikan Islam di Malaysia - Dasar Semakan Kurikulum KBSR dan KBSM - 24 Mac 2009 (tangguh after test)
Laporan Perbincangan Courseware Project hari Khamis lepas - 24 Mac 2009 (tangguh after test)
Story board, courseware part, bahan interaktif - 25 Mac 2009
Kertas Kerja Dasar Program Bersama Non Muslim, Persatuan Ulama Malaysia dengan kerjasama JAWI - before April
Timbalan Ketua Unit Tajaan dan Sumbangan Kem Remaja Islam Sarawak 2009, Miri (KRIS Miri 09).....duit oh duit...di mana nak cari duit=)

Time to leave this blog for a while...

Saturday, March 21, 2009

Fikiran Melayang?

Dalam saya sibuk-sibuk search sana sini untuk menjawab soalan refleksi ustaz sambil mendengar nasyid, tersentak seketika kekhusyukan saya bila telinga 'menangkap' lirik nasyid yang sedang berkumandang. Nasyid yang pernah hit suatu ketika dulu, dan bagi sesetengah orang ada kenangan tersendiri...sama-sama kita hayati liriknya...

Permata Yang Di Cari (De-Hearty)

Hadirnya tanpa ku sedari
Menggamit kasih cinta bersemi
Hadir cinta insan padaku ini
Anugerah kurniaan Illahi
Lembut tutur bicaranya
Menarik hatiku untuk mendekatinya
Kesopanannya memikat di hati
Mendamaikan jiwaku yang resah ini

Ya Allah jika dia benar untukku
Dekatkanlah hatinya dengan hatiku
Jika dia bukan milikku
Damaikanlah hatiku dengan ketentuan-Mu

Dialah permata yang di cari
Selama ini baru ku temui
Tapi ku tak pasti rencana Illahi
Apakah dia kan ku miliki
Tidak sekali dinodai nafsu
Akan ku batasi dengan syariat-Mu
Jika dirinya bukan untukku
Redha hatiku dengan ketentuan-Mu

Ya Allah Engkaulah tempatku bergantung harapanku
Ku harap diriku sentiasa di bawah rahmat-Mu

Gagal memfokuskan fikiran pada kerja yang dilakukan, saya mengalihkan pandangan kepada gambar-gambar keluarga yang sengaja saya tampal depan meja saya, supaya setiap saat saya dapat menatap wajah-wajah ahli keluarga yang jauh ditinggalkan. Rindunya...untuk keluarga saya, ada satu lagu yang sentiasa evergreen dalam jiwa saya...moga kita kekal bersama hingga ke akhirat. amin...Permata Ayah Bonda (Firdaus)

Mewangi kuntuman bahagia
Di halaman ayah serta bonda
Menatang seraut cahaya
Melerai resah dan gundah di jiwa
Selangit impian di cita
Selaut harapan di damba
Dibelai di manja mesra
Kaulah racun kau penawar
Senyuman dan tangisanmu
Pengubat duka dan lara

Engkau umpama sebutir permata
Di perlubukan kasih nan bersinar bercahaya
Hiasi rumahtangga
Engkau harapan seisi keluarga
Panjatkan doa dan airmata
Yang pasrah kepada Yang Esa
Kepadamu tercurah kasih sayang dan pengorbanan
Agar terus gemilang

Di didik di asuh tiap masa
Di ajarkan ilmu yang berguna
Mengenal Allah dan Rasul
Menyemai menyubur iman di dada
Dilayur segala kekerasan
Dilentur dengan kelembutan
Di titip seuntai madah
Hidupmu mula dan berakhir
Menyusur fitrah dan sunnah
Bernoktah di penghujungnya

Tiada yang lebih membahagiakan
Melihat dirimu kian membesar dewasa
Di dalam sejahtera
Usah terpesona pujukan dunia
Yang hanya menyilau pandangan
Memukau dengan keindahannya
Nasihat ayah bonda
Agar engkau lebih bersedia
Untuk menghadapinya

Bersemi kelopak kasih sayang
Di persada cinta yang sejati
Titisan susu ibunda
Menyegarkan, menghapuskan dahaga
Renjisan keringat dari ayahanda
Menyubur pohon kehidupan
Tuaian sebidang tabah
Buatmu doa dan harapan
Jadilah insan yang mulia
Pembela di hari tua

Waktu bisa merubah segalanya
Dewasalah dalam rahmat dan kasih Illahi
Redahi pancaroba
Andai langkahmu tersasar ke simpangan
Pulanglah ke laman ayah bonda
Kembali menghuni di tamannya
Bersamalah semula
Menghirup embunan kasih sayang
Sedingin air mata bonda
Engkaulah permata ayah bonda

Semoga terus bersemangat!

Senario Masyarakat Dan Peranan Pendidikan

SENARIO MASYARAKAT MALAYSIA ABAD KE 21

Usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Malaysia abad ke 21 yang berdaya saing dan berdaya maju digariskan dalam Wawasan 2020. Kesemua usaha ini bermatlamat menjadikan Malaysia sebuah negara moden dan maju, sebuah masyarakat industri yang adil, bermoral dan rasional dan mempunyai keperibadian sendiri. Dalam pembangunan sebuah negara yang maju, masyarakat Malaysia memerlukan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Sebagai sebuah negara maju, pembangunan pesat berlaku dalam pelbagai bidang dan setiap bidang memerlukan sepenuh perhatian. Ahli-ahli profesional dalam pelbagai bidang sebagai jurutera, doktor, arkitek, saintis, usahawan, peguam, ahli fikir dan sebagainya amat diperlukan. Kesemua golongan ini secara bersepadu mengembeling fikiran, tenaga dan usaha untuk membangun Malaysia menjadi sebuah negara maju.

i. Sains dan Teknologi

Malaysia menjadi sebuah negara yang mempunyai teknologi tinggi dan berfungsi sebagai negara
pengeluar. Pelbagai barangan dan perkakasan untuk keperluan kehidupan dikeluarkan dan dipasarkan peringkat antarabangsa. Untuk tujuan ini sudah pasti kita memerlukan ahli reka cipta yang mempunyai daya kreatif dan inovatif.

ii. Teknologi Maklumat

Keadaan dunia abad ke 21 akan semakin kecil dengan penemuan dan ciptaan baru serta maklumat yang sebegitu banyak ledakan maklumat atau prasarana maklumat menjadi paling hebat apabila high performance communication digabungkan dengan high performance computing. Melalui penggunaan pelbagai alat dan perkakasan hasil kemajuan teknologi seperti digital teknologi. World Wide Webs dan Internet. Kita dapat mencapai, menyimpan, mendapat balik dan menggunakan maklumat dengan cepat dalam masa yang singkat.

iii. Pasaran dan Industri

Pembangunan negara banyak bergantung kepada keteguhan ekonominya. Bidang perniagaan,
perusahaan dan perdagangan akan berkembangan daripada bentuk pasaran secara kecil-kecilan kepada usaha yang luas di peringkat dunia antarabangsa. Pakar-pakar dalam bidang ekonomi dan keusahawanan memang satu keperluan yang sangat penting bagi mencapai produktiviti negara.

iv. Modenisasi

Proses modenisasi mempunyai koordinasi dan implikasi ke atas idea, pemikiran, sistem nilai, ‘world view’, dan budaya masyarakat dan negara. Masyarakat Malaysia akan menjadi bertambah kompleks dan menghadapi pelbagai masalah sosial. Keganasan, penganiayaan, jenayah intelektual dan jenayah kolar putih, masalah penyelewangan agama dan ketaatsetiaan negara. Negara memerlukan ahli fikir termasuk ahli-ahli fikir dalam bidang agama untuk membantu mengatasi masalah soasial dalam negara maju.

PERANAN PENDIDIKAN

Secara umumnya sistem pendidikan boleh dikatakan mendokong dua peranan utama. Dari satu sudut, pendidikan sering dikenal pasti sebagai jentera untuk menyedakan tenaga kerja yang terlatih dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menggerak dan menyuburkan pertumbuhan ekonomi negara. Dari sudut lain pula pelajar yang sama setelah melalui sistem pendidikan formal, diharapkan menjadi individu yang seimbang dari segi eprtumbuhan rohani, intelek dan jasmaninya.

Peranan Pendidikan Terhadap Individu

i. Membentuk Ciri-Ciri Sosial Individu

Pendidikan memainkan peranan penting untuk membentuk kesedaran :
o kekeluargaan
o komuniti dan masyarakat
o kebangsaan
o kejiranan
o organisasi
o serantau dan antarabangsa

ii. Membentuk Ciri-Ciri Positif Sosial Individu

Sistem pendidikan negara adalah juga berperanan membentuk rakyat yang sentiasa bermotivasi, iltizam, bermaruah, dedikasi, kuat daya saing, dan daya juang dari segi aqidah dan ilmu.

iii. Membentuk Nilai-Nilai Asasi Individu Yang Cemerlang

Sistem pendidikan diharapkan dapat memainkan peranan untuk membentuk akhlak/etika berasaskan agama dan moral yang tinggi. Individu yang terdidik mestilah boleh bertoleransi di antara kaum dan agama. Mereka juga hendaklah boleh menghormati kebudayaan kaum lain dan menghargai kebudayaan kebangsaan.

iv. Membentuk Individu Yang Berilmu Dan Berkemahiran Tinggi

Sistem pendidikan negara diharapkan dapat mengeluarkan individu yang boleh berkomunikasi sekurang-kurangnya dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Pendidikan juga diharapkan dapat membentuk individu yang berpengetahuan matematik, sains dan teknologi. Mereka mempunyai daya fikir dan mahir menyampai ilmu dan kemahiran.

Peranan Pendidikan Terhadap Masyarakat

i. Sumber Kemahiran dan Ketrampilan

Mempunyai atau mengetahui sesuatu bidang ilmu sahaja tidak mencukupi untuk sebuah masyarakat menjalani kehidupan yang sempurna. Setiap ahli masyarakat perlu mahir dan berketrampilan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing.

ii. Sumber Kebudayaan dan Ilmu

Sekolah memainkan peranan yang penting bagi menyalurkan kebudayaan dan ilmu sesuatu bangsa kepada generasi berikutya. Tanpa sesuatu agen untuk mewariskan serta memperluaskan budaya, sesuatu generasi baru akan kehilangan pedoman dan arah. Peranan mewariskan kebudayaan dan ilmu ini boleh dimainkan oleh institusi keluarga. Dalam abad ini
masyarakat telah menjadi lebih maju menyebabkan kebanyakan ibu bapa telah terperangkap dalam arus mengejar kemajuan. Mereka tidak mempunyai cukup masa untuk memberikan ilmu yang lengkap kepada anak-anak.

iii. Sumber Pemupukan Kepercayaan dan Sistem Nilai

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, mereka tidak pernah lepas daripada sesuatu kepercayaan dan sistem nilai. Manusia fitrahnya sentiasa mencari-cari jawapan bagi persoalan-persoalan kerohaniannya. Banyak berlaku, manusia tersesat dalam memberikan jawapan-jawapan persoalan kerohanian mereka. Dengan kesesatan itu mereka akan membinasakan diri dan masyarakat mereka. Di sinilah peranan pendidikan menjadi penting bagi memberi petunjuk dan panduan yang benar.

iv. Menyediakan Tenaga Manusia Untuk Alam Pekerjaan

Pada masa kini dan pada masa akan datang terdapat pelbagai jenis pekerjaan. Lebih maju sesuatu masyarakat maka lebih banyajk jenis pekerjaan yang wujud. Tenaga manusia pelbagai peringkat pendidikan perlu dikeluarkan bagi mengisi jawatan pekerjaan yang sesuai. Dengan wujudnya kepelbagaian pelajaran individu akan terdorong untuk (kerap) bertukar pekerjaan.

v. Pusat Penjagaan Belia, Remaja Dan Kanak-Kanak

Dalam dunia perindustrian yang bertambah maju, semakin ramai ibu bapa terpaksa menumpukan banyak masa untuk pekerjaan masing-masing. Tambahan pula terdapat ibu dan bapa terpaksan bekerja. Dengan ini sekolah akan memainkan peranan yang tersirat iaitu sebagai pusat penjagaan kanak-kanak, remaja dan belia. Untuk ini peranan persekolahan mestilah suatu tempat yang selesa, mengembirakan dan dapat memenuhi naluri proses perkembangan kanak-kanak menjadi dewasa.

Cabaran Menuju Wawasan

SEMBILAN CABARAN KE ARAH WAWASAN 2020

· Cabaran Pertama adalah membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang diperkongsi bersama. Bangsa ini mestilah sejahtera, terintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompok etniknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.

· Cabaran Kedua adalah melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan telah terbentuk jiwanya, yakin akan dirinya sendiri, bangga akan keadaan kini dan segala sesuatu yang telah dicapainya dan cukup tangkas untuk menghadapi segala macam rintangan. Masyarakat Malaysia itu mestilah mempunyai sifat-sifat mengejar kecemerlangan, benar-benar menyedari segala kemungkinan dirinya tidak terkongkong jiwanya dan dihormati pula oleh semua bangsa lain.

· Cabaran Ketiga yang sentiasa kita hadapi adalah cabaran membentuk dan memperkembang sebuah masyarakat demokratis yang matang, yang mengamalkan suatu bentuk demokrasi Malaysia yang unggul berasaskan muafakat dan musyawarah dan dapat pula dicontohi oleh negara-negara membangun lainnya.

· Cabaran Keempat adalah membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

· Cabaran Kelima yang terus menerus kita hadapai adalah membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat liberal lagi toleran, dengan setiap warga bangsa Malaysia tanpa mengira keturunan mahupun kepercayaannya bebas mengamalkan dan melaksanakan adat resam kebudayaan serta kepercayaan agamanya masing-masing tanpa merasa tersisih daripada bangsa tersebut.

· Cabaran Keenam adalah membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains serta progresif berdaya cipta dan berpandangan jauh ke hari muka, yakni sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi kini tetapi turut menjadi penyumbang terhadap pembentukan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan.

· Cabaran Ketujuh adalah membentuk sebuah masyarakat berbudi yang berbudaya penyayang, sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri, dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan kepada negara mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap.

· Cabaran Kelapan adalah menjamin terbentuknya sebuah masyarakat yang adil ekonominya. Masyarakat itu akan menjamin pengagihan kekayaan negara secara adil lagi saksama dengan kemajuan ekonominya dinikmati bersama oleh setiap rakyat. Masyarakat yang demikian tidak akan terbentuk selagi terdapat penentuan fungsi ekonomi yang berdasarkan kaum dan pemusatan kemunduran ekonomi kepada kelompok-kelompok kaum yang tertentu.

· Cabaran Kesembilan adalah membentuk sebuah masyarakat yang makmur dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan, bersifat dinamis, tangkas, dan mempunyai daya ketahanan.

Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang simbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Falsafah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Friday, March 20, 2009

Kerana Aku Juga Akan Jadi Seperti Dia

Al-Mua’llim (Sami Yusuf)

We once had a teacher
The Teacher of the teacher
He changed the world for the better
And made us better creatures
Oh Allah we’ve shamed ourselves
We strayed from Al-Mua’llim
Surely we’ve wronged ourselves
What will we say in front him
Oh Mua’llim…

He was Muhammad s.a.w
Muhammad, mercy upon Mankind
Teacher of all Mankind
Abal Qasim
Ya habibi ya Muhammad
Ya Shafie ya Muhammad
Khayru khalqillahi Muhammad
Ya Mustafa ya imamal mursalina
Ya Mustafa ya syafi’al alamina

He prayed while other slept
While others ate he’d fast
While they would laugh he wept
Until he breathed his last
His only wish was for us to be
Among the ones who prosper

Ya Mua’llim peace upon you
Truly you are out Teacher
Oh Mua’llim…

Ya habibi ya Muhammad
Ya shafie ya Muhammad
Ya rasul ya Muhammad
Ya bashiri ya Muhammad
Ya nadhiri ya Muhammad
‘Ishqu qalbi ya Muhammad
Nuru’ ayni ya Muhammad

He taught us to be just and kind
And to feed the poor and hungry
Help the wayfarer and the orphan child
And to not be cruel and miserly
His speech was soft and gantle
Like a mother stroking her children
His mercy and compassion
Were most radiant when he smiled


Lilin Seorang Guru (in-team)

Pernah langkahku payah
Menuju ke destinasi
Kerana malam gelap
Dan bintang hilang kerdipnya
Menjadikan arahku keliru
Ke timur atau ke barat

Bagai lilin membakar diri
Menerangi kegelapan hati
Kau curahkan bakti dan budi
Jasamu tiada berganti

Namun tanpa rasa payah
Dia memimpin tanganku
Melangkah satu persatu
Dan mencipta jejak impian
Menjadikan arahku jelas
Aku harus ke hadapan

Aku kini rindu
Pada satu nama yang berjasa
Tuhan beri kekuatan
Untuk mendidikku selamanya
Ku pohon restu kasih-Mu
Ampunkanlah guru-guruku

Semalam ku lihat dia
Di bibirnya ada kalimah
Yang bergetar saban waktu
Sambil tangan menggenggam lilin
Lilin yang tiada terpadam
Menerangi hidupku ini


Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang ulama yang mulia
Jika hari ini seorang peguam menang bicara
Jika hari ini seorang penulis terkemuka
Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa;
Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa.

Courseware Project

Assignment 2

Working in small groups (5 people), students will design and develop a project-based multimedia educational application to meet specified educational goals for a specified audience of learners. A group project plan (including the project goals, a work plan for designing and developing the multimedia application to meet these goals, and a task list describing the responsibilities of each team member) should be submitted together with the end product.

A multimedia project will consist of the following team:
1- Producer
2- Project Manager
3- Subject Matter Expert
4- Instructional Designer
5- Multimedia Specialist

Development: 25%
1- Project specification:
Audience
Goal
Theme or concept
Objectives (purposes)
Equipment (the delivery system)
Storyboard - a schematic of screen-by-screen content and all multimedia effects you will employ. Show each screen with its graphic content in a sketch form.
Indicate the text, audio, and visual events that are to occur.

2- Model:
Decide on design features including fonts and font types, colors, graphics, animations, sound, and other information.

3- Write the content:
Develop the scripts from the storyboard. After you have a "rough draft," have someone else review and edit it, checking for content errors and any obvious spelling and grammatical errors or other problems.

Assignment 3

Production: 35%

Using the authoring/multimedia program of your choice, develop your instructional module. The module should be designed to provide a learning experience for the user, helping them to learn concepts and/or skills. The module should also be a self-running file when finished so the user does not need to have the software with which the module was created to run the module.

In the module, include:

Title screen
Introduction to the module
All of the elements discussed in the Multimedia Elements topic; text, graphics, animation, video, and audio.

The final group project will be demonstrated and peer evaluated during the last two class periods.

Submission in hardcopyand softcopy.

Topics of the assignment:
1. The Pillars of Islam
2. Umrah and Performing Umrah
3. Hajj and Performing Hajj
4. Forms of Pilgrimage : Tamattu', Ifraad and Qiran.
5. The day of Arafah.
6. Muzdalifah and Mina
7. Jamrah Al-Aqaba and the Jamaraat
8. Tawaf
9. The Sa'ie
10. Visiting the Prophet's Mosque
11.The Pillars of Iman
12. Solat Janazah (our group's topic)
13. The Kaaba
14. Hijr Ismail and Hajar aswad The Holy Stone
15. The Prophet's Hajj.
16. Other topics (Please get approval from instructor)

Tugasan Multimedia Dalam Pendidikan Islam

REFLEKSI ANDA

Anda dikehendaki untuk membuat refleksi terhadap soalan-soalan yang dikemukakan di dalam blog anda sendiri. Penilaian akan dibuat berdasarkan cara anda melakukan refleksi atau dalam erti kata yang lain cara anda menjawab soalan-soalan refleksi berikut:

Refleksi 1:

Apakah transformasi yang perlu dilalui oleh seorang guru supaya dapat mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad 21 (Sila baca sendiri apa yang dimaksudkan dengan kemahiran abad 21)?

Refleksi 2:

Ramai yang mengatakan guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah kerana mereka belum bersedia. Sekiranya anda ditempatkan di sekolah Bestari, apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah?

Refleksi 3:

Untuk refleksi seterusnya, berikut adalah soalan-soalan yang perlu dibincangkan bersama. Soalan-soalan ini menuntut anda memikirkan pengalaman yang telah dilalui pada semester ini yang berkaitan dengan pembelajaran atas talian menggunakan Moodle (ADEC). Soalan-soalan ini adalah amat penting kerana ianya akan membantu anda sebagai seorang guru yang juga akan menggunakan pembelajaran atas talian dengan murid-murid anda suatu hari nanti.

1- Apakah ciri-ciri dan kemahiran yang ada pada anda membolehkan anda mengawal proses pembelajaran anda secara atas talian?

2- Apakah bahan atau sumber yang perlu disediakan oleh tutor/pensyarah supaya anda boleh mengawal proses pembelajaran anda atas talian?

3- Apakah perkara-perkara yang perlu dibuat oleh seorang guru untuk membantu murid meningkatkan kawalan proses pembelajarannya secara atas talian?

Refleksi 4:

Nampaknya kelas kita sudah hampir ke penghujungnya. Saya berharap agar anda sudah mendapat banyak manfaat dan ilmu serta kemahiran dalam masa 9 minggu ini. Anda akan menyerahkan tugasan projek anda tidak lama lagi. Saya ingin mengetahui pendapat anda tentang pengalaman menyiapkan tugasan projek tersebut. Soalan-soalannya adalah seperti berikut:

1. Apakah pendapat/persepsi anda apabila diberitahu bahawa anda dikehendaki untuk menyiapkan satu koswer yang menggabungkan semua elemen-elemen multimedia?

2. Pada pendapat anda adakah projek ini akan dapat membantu anda ketika anda menjalani praktikum nanti?

3. Untuk makluman anda ketika pembentangan projek nanti, rakan-rakan anda yang lain dikehendaki untuk membuat penilaian terhadap anda berasaskan bintang (memberikan jumlah bintang yang bersesuaian dengan produk yang dihasilkan dan pembentangan yang dilakukan).

Soalannya, sekiranya anda fasilitator/tutor kelas ini, adakah anda akan menukar kaedah penilaian tugasan ini?Jika YA, jelaskan bagaimana dan mengapa? Jika TIDAK (dan ingin mengekalkan kaedah penilaian menggunakan sistem bintang), mengapa?

Refleksi 5:

Apakah cadangan dan pendapat anda bagi memperbaiki sukatan pelajaran yang terdapat dalam subjek Multimedia dalam Pendidikan Islam ini? Adakah ianya perlu diubah? Sekiranya YA kenapa dan bagaimana. Sekiranya TIDAK kenapa?

Sekian. Harapan saya agar anda dapat memberikan pandangan yang bernas dan kreatif.