THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Sunday, April 5, 2009

Refleksi 5

Apakah cadangan dan pendapat anda bagi memperbaiki sukatan pelajaran yang terdapat dalam subjek Multimedia dalam Pendidikan Islam ini? Adakah ianya perlu diubah? Sekiranya YA kenapa dan bagaimana. Sekiranya TIDAK kenapa?

Jawapan:

Cadangan saya, sukatan pelajaran yang terdapat dalam subjek Multimedia dalam Pendidikan Islam ini tidak perlu di ubah kerana kandungannya sudah cukup untuk digunakan di dalam kelas ketika mengajar. Mungkin perlu ditambah sedikit tentang kemahiran menggunakan hardware kerana tidak semua guru pandai untuk mengurus hardware seperti fungsi-fungsi butang yang terdapat pada pemancar LCD, bagaimana menyambung wayar-wayar berkaitan dan sebagainya.

Wallahu a'lam.

0 comments: