THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Wednesday, March 25, 2009

Our Courseware Project: Solat Jenazah (Part 1)

Perjumpaan Pertama

Tarikh: 3 Mac 2009
Masa: 3 petang
Tempat: Depan Moot Court API

Kehadiran:
1) Halida bt Untong
2) Zuliazwa bt Zakaria
3) Siti Wahkhidah bt Amad Mahtar
4) Maliana bt Mohd Matahar

Agenda 1

Perlantikan jawatankuasa projek dan perbincangan tentang spesifikasi tugasan setiap ahli.

Penerbit: Halida bt. Untong
Pengarah Projek: Maliana bt Mohd Matahar
Subject Matter Expert: Siti Wahkhidah bt Amad Mahtar
Instructional Designer: Siti Nurhafizah bt Yahya
Multimedia Specialist: Zuliazwa bt Zakaria

Agenda 2

Perbincangan tentang courseware yang ingin dihasilkan.
Setelah berbincang, secara umumnya kami melihat tugasan 2 ni terbahagi kepada 3 bahagian yang besar.

Bahagian 1:

i-Matlamat projek (bukan objektif pengajaran)
Contoh:
-Menghasilkan 1 modul pengajaran berasaskan multimedia yang selari dengan tuntutan zaman ICT.
-Mencipta kelainan dalam P n P dengan menghasilkan CD interaktif sebagai medium pelajar mendapat pengetahuan tanpa mengenepikan kaedah-kaedah yang diperlukan dalam pendidikan seperti kaedah soal-jawab, kaedah penyelesaian masalah, dll.

ii-Perancangan projek (management by time frame)....sedar x sedar kita hanya ada 2 minggu je lagi utk menyiapkan projek ni...

Contoh:

3 - 5 Mac 2009 : Menyiapkan rangka projek
6-8 Mac 2009 : Menyiapkan isi kandungan projek yang tidak melibatkan
multimedia (on paper)
9-11 Mac 2009 : Menyiapkan langkah 1 dan 2
12-14 Mac 2009 : ....................................................................
.....................................................................
iii- Senarai yg menerangkan tugasan dan tanggungjawab setiap ahli kumpulan secara spesifik.
Contoh:
Penerbit : - Mengedit keseluruhan projek multimedia
- ................................................

Bahagian 2

Rancangan Pengajaran sebagai panduan untuk guru menggunakan courseware yang dihasilkan. Ada sedikit perbezaan dengan RP yang biasa kita buat untuk pengajaran mikro. (contoh RP saya akan sertakan kemudian) RP ini mengandungi perkara-perkara berikut:

Spesifikasi projek

(A) Audien - pelajar tingkatan 3
(B) Konsep - isi kandungan / skop tajuk (SOLAT JENAZAH)
(C) Tujuan - Objektif Pengajaran / Learning Outcome
(D) Peralatan yang digunakan (sistem penyampaian) - BBM dan kaedah

Bahagian 3

Papan cerita yang lengkap termasuk teks, audio dan visual yang akan digunakan. ( Ada kesinambungan antara papan cerita dan RP. Contoh akan disertakan kemudian).

Wallahu a'lam.

1 comments:

Anonymous said...

A hobby is something that еveryone grοws to apρreciate.
If theу cаn't, then we have to take the advice of friends and family probably business aren't goіng to fulfill
your drеam. It аlso means сonditions сould be а church group.
A perfect plannіng іs еssеntіal аlong with the ѕtratеgic alliances and sаles ѕummary aге
also under the ехecutive ѕummary.Feel freе to surf to my homeрage; internet marketing article